Nyheter

Korrekt rapport från rörinspektion avgörande för beställaren

20 september, 2023

För att en rörinspektion ska bli fullt användbar krävs ett tydligt inspektionsutlåtande och en rapport med rätt innehåll. Idag är det inte alltid fallet vilket innebär att många rörinspektioner inte kan nyttjas på rätt sätt då det material som lämnas till beställaren inte ger tillräcklig information.

Läs mer

Många givande diskussioner

25 augusti, 2023

Efter en mycket trevlig middag med många skratt under gårdagskvällen tar vi oss an dag 2 på årets Teknikträff 2023. Under båda dagarna pågår en utställning där deltagarna får möjlighet att gå runt under lunch- och kaffepauser och diskutera, både med varandra och med utställarna.

Läs mer

Äntligen – Teknikträff på plats igen

24 augusti, 2023

Just nu pågår STVF’s Teknikträff som i år arrangeras tillsammans med SPOL och STLK. Drygt 190 deltagare finns på plats såväl som ett antal utställare som under de båda dagarna visar upp sin utrustning och svarar på frågor i utställningshallen.

Läs mer

Teknikträffen – Framtid, miljö och säkerhet

25 maj, 2023

Årets Teknikträff den 23-24 augusti har utökats till två hela dagar för att få med allt spännande innehåll. I år är även både STLK och SPOL medarrangörer, det innebär att programmet utökas till tre områden som ofta kan mötas i vardagen.

Läs mer

Bra utbildningar kräver tillgång till filmer

2 mars, 2023

Inom STVF finns höga ambitioner att skapa bra utbildningar för rörinspektörer och därigenom höja kvaliteten på det arbete som utförs. För att lyckas med den ambitionen behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bilder och filmmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Läs mer

Teknikträffen 2023 – Anmälan öppen!

31 januari, 2023

Efter flera års pandemirestriktioner kan vi nu äntligen mötas igen på Teknikträffen i augusti. STVF och SPOL hälsar dig som arbetar med frågor kring rörinspektion och/eller spolning av ledningar hjärtligt välkommen till årets träff där temat är Framtid, miljö och säkerhet.

Läs mer

Samverkan avgörande för utveckling

31 januari, 2023

Ju fler som engagerar sig och vill samverka med andra för att hitta nya lösningar desto snabbare kan en bransch utvecklas och skapa mervärde för de som jobbar i den. Bland rörinspektörer fastighet behövs därför ett större engagemang från fler för att utveckla det området vidare.

Läs mer

Kvalitetssäkrar rörinspektioner i fastigheter

31 januari, 2023

Med den uppdaterade versionen av handboken T25 säkerställs att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att ett större fokus läggs på inspektörerna och deras rutiner för hur inspektioner ska utföras. Den uppdaterade versionen finns nu tillgänglig hos STVF.

Läs mer

En uppdaterad version av T25 nu på gång

16 december, 2022

Revideringen av handboken T25 är nu klar, den äldre versionen kom 2012 och då mycket har hänt sedan dess behövdes en uppdatering. I januari kommer den finnas tillgänglig hos STVF.

Läs mer

Leveranser i TV4-formatet inom kort för alla mätningar

2 december, 2022

För ett år sedan presenterades publikationen ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” där en av nyheterna var ett byte av överföringsformat från TV3 till TV4. Programvaror som kan antingen skicka eller ta emot enligt TV4 har dock inte funnits hittills, men de är på gång.

Läs mer