Nyheter

Bra utbildningar kräver tillgång till filmer

2 mars, 2023

Inom STVF finns höga ambitioner att skapa bra utbildningar för rörinspektörer och därigenom höja kvaliteten på det arbete som utförs. För att lyckas med den ambitionen behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bilder och filmmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Läs mer

Teknikträffen 2023 – Anmälan öppen!

31 januari, 2023

Efter flera års pandemirestriktioner kan vi nu äntligen mötas igen på Teknikträffen i augusti. STVF och SPOL hälsar dig som arbetar med frågor kring rörinspektion och/eller spolning av ledningar hjärtligt välkommen till årets träff där temat är Framtid, miljö och säkerhet.

Läs mer

Samverkan avgörande för utveckling

31 januari, 2023

Ju fler som engagerar sig och vill samverka med andra för att hitta nya lösningar desto snabbare kan en bransch utvecklas och skapa mervärde för de som jobbar i den. Bland rörinspektörer fastighet behövs därför ett större engagemang från fler för att utveckla det området vidare.

Läs mer

Kvalitetssäkrar rörinspektioner i fastigheter

31 januari, 2023

Med den uppdaterade versionen av handboken T25 säkerställs att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att ett större fokus läggs på inspektörerna och deras rutiner för hur inspektioner ska utföras. Den uppdaterade versionen finns nu tillgänglig hos STVF.

Läs mer

En uppdaterad version av T25 nu på gång

16 december, 2022

Revideringen av handboken T25 är nu klar, den äldre versionen kom 2012 och då mycket har hänt sedan dess behövdes en uppdatering. I januari kommer den finnas tillgänglig hos STVF.

Läs mer

Leveranser i TV4-formatet inom kort för alla mätningar

2 december, 2022

För ett år sedan presenterades publikationen ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” där en av nyheterna var ett byte av överföringsformat från TV3 till TV4. Programvaror som kan antingen skicka eller ta emot enligt TV4 har dock inte funnits hittills, men de är på gång.

Läs mer

Uppgraderingen av STVF’s kursverksamhet nu i mål

17 november, 2022

Den första kursen som ges digitalt pågår just nu och avser rörinspektör mark. Det är ett omfattande arbete som utförts av arbetsgruppen med både uppgraderat kursmaterial, digitaliseringen av utbildningsmomenten samt tentamina för auktorisation.

Läs mer

STVF - Första digitala kurstillfället för auktoriserad rörinspektör mark

1 november, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet har STVF anpassat kurserna till digital form, i samband med det har även kursmaterialet uppdaterats. Den första digitala kursen avser rörinspektör mark och kommer ges under november.

Läs mer

TV4-formatet låter vänta på sig

27 oktober, 2022

Sedan ett år tillbaka finns Svenskt Vattens publikation ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” att tillgå och i samband med det har även överföringsformatet uppgraderats från TV3 till TV4, men ännu så länge finns ingen som erbjuder TV4-formatet vid rörinspektioner

Läs mer

Kurser för rörinspektörer blir digitala

27 juni, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet.

Läs mer