Nyheter

Leveranser i TV4-formatet inom kort för alla mätningar

2 december, 2022

För ett år sedan presenterades publikationen ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” där en av nyheterna var ett byte av överföringsformat från TV3 till TV4. Programvaror som kan antingen skicka eller ta emot enligt TV4 har dock inte funnits hittills, men de är på gång.

Läs mer

Uppgraderingen av STVF’s kursverksamhet nu i mål

17 november, 2022

Den första kursen som ges digitalt pågår just nu och avser rörinspektör mark. Det är ett omfattande arbete som utförts av arbetsgruppen med både uppgraderat kursmaterial, digitaliseringen av utbildningsmomenten samt tentamina för auktorisation.

Läs mer

STVF - Första digitala kurstillfället för auktoriserad rörinspektör mark

1 november, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet har STVF anpassat kurserna till digital form, i samband med det har även kursmaterialet uppdaterats. Den första digitala kursen avser rörinspektör mark och kommer ges under november.

Läs mer

TV4-formatet låter vänta på sig

27 oktober, 2022

Sedan ett år tillbaka finns Svenskt Vattens publikation ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” att tillgå och i samband med det har även överföringsformatet uppgraderats från TV3 till TV4, men ännu så länge finns ingen som erbjuder TV4-formatet vid rörinspektioner

Läs mer

Kurser för rörinspektörer blir digitala

27 juni, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet.

Läs mer

Nästa Teknikträff blir den 23-24 augusti 2023

14 mars, 2022

Efter ett par år där pandemin har komplicerat tillvaron på många sätt börjar nu mycket återgå till mer normala förhållanden. Det innebär även att en ny Teknikträff planeras med många möjligheter att uppdatera kunskapsläget och bygga vidare på sina nätverk.

Läs mer

Lite information från ID06

8 februari, 2022

För er som inte får Nyhetsbrevet från ID06 så finns nedan lite information från deras Nyhetsbrev i februari 2022 som kan vara av intresse.

Läs mer

P93 blir P122

17 december, 2021

Efter ett par års gediget arbete har Svenskt Vatten nu publicerat P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark, som de kallar Årets julklapp till branschen. Det är en uppdatering av P93 som innehåller mer matnyttigheter för ledningsnätsägare.

Läs mer

AI-stöd för upptäckt och kodning av defekter

16 december, 2021

Intressanta resultat har uppnåtts i ett test där AI användes för att hitta fel och kategorisera dem i samband med TV-inspektion av avloppsrör. Tekniken kombinerar bildigenkänning med specifikt framtagna algoritmer för bedömning av inspektionsfilmer.

Läs mer

AI bra som stöd vid bedömningar

16 december, 2021

Den ökade digitaliseringen och användning av AI påverkar även VA-branschen där förhoppningarna på teknikens nytta främst handlar om att kunna få en jämnare och säkrare bedömning av tillståndet på anläggningar.

Läs mer