Nyheter

Efterlysning – bilder från rörinspektioner

15 april, 2024

STVF jobbar kontinuerligt med att utveckla sina utbildningar för att därigenom bidra till att höja kvaliteten och prestandan i branschen. För att lyckas med de höga ambitionerna behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bildmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Läs mer

Ny guide för beställning av kvalitetssäkra rörinspektioner

10 april, 2024

Rörinspektioner är en viktig del av fastighetsunderhåll, de bidrar till att upptäcka eventuella problem i tid och åtgärda dem innan de blir allvarliga. För att hjälpa beställare att säkerställa en hög kvalitet på inspektionerna har STVF tagit fram handboken T25. Nu finns även en kort och tydlig guide till handboken för att ytterligare underlätta för beställarna.

Läs mer

Anmälan till Teknikträffen öppen – rabatterbjudande!

1 mars, 2024

Idag öppnar anmälan till Teknikträffen 2024 som går av stapeln den 9-10 oktober. Under två dagar erbjuds ett fullspäckat seminarieprogram med utbildande och utvecklande föreläsningar i parallella lokaler. I utställningslokalen kan man samtidigt diskutera intressant teknikutveckling med olika aktörer. Fram till 1 april får personliga medlemmar rabatterade priser.

Läs mer

Ny teknik för brunnsinspektion

10 oktober, 2023

Att ledningsnäten inom VA är ålderstigna och behöver uppgraderas betydligt framöver är de flesta överens om. Mycket underhålls- och förnyelsearbeten av ledningar pågår också men inspektion och åtgärder av brunnar saknas ofta. Nu finns flera tekniker för brunnsinspektion som är både enkla att använda och ger tydliga resultat.

Läs mer

Korrekt rapport från rörinspektion avgörande för beställaren

20 september, 2023

För att en rörinspektion ska bli fullt användbar krävs ett tydligt inspektionsutlåtande och en rapport med rätt innehåll. Idag är det inte alltid fallet vilket innebär att många rörinspektioner inte kan nyttjas på rätt sätt då det material som lämnas till beställaren inte ger tillräcklig information.

Läs mer

Många givande diskussioner

25 augusti, 2023

Efter en mycket trevlig middag med många skratt under gårdagskvällen tar vi oss an dag 2 på årets Teknikträff 2023. Under båda dagarna pågår en utställning där deltagarna får möjlighet att gå runt under lunch- och kaffepauser och diskutera, både med varandra och med utställarna.

Läs mer

Äntligen – Teknikträff på plats igen

24 augusti, 2023

Just nu pågår STVF’s Teknikträff som i år arrangeras tillsammans med SPOL och STLK. Drygt 190 deltagare finns på plats såväl som ett antal utställare som under de båda dagarna visar upp sin utrustning och svarar på frågor i utställningshallen.

Läs mer

Teknikträffen – Framtid, miljö och säkerhet

25 maj, 2023

Årets Teknikträff den 23-24 augusti har utökats till två hela dagar för att få med allt spännande innehåll. I år är även både STLK och SPOL medarrangörer, det innebär att programmet utökas till tre områden som ofta kan mötas i vardagen.

Läs mer

Bra utbildningar kräver tillgång till filmer

2 mars, 2023

Inom STVF finns höga ambitioner att skapa bra utbildningar för rörinspektörer och därigenom höja kvaliteten på det arbete som utförs. För att lyckas med den ambitionen behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bilder och filmmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Läs mer

Teknikträffen 2023 – Anmälan öppen!

31 januari, 2023

Efter flera års pandemirestriktioner kan vi nu äntligen mötas igen på Teknikträffen i augusti. STVF och SPOL hälsar dig som arbetar med frågor kring rörinspektion och/eller spolning av ledningar hjärtligt välkommen till årets träff där temat är Framtid, miljö och säkerhet.

Läs mer