Ny guide för beställning av kvalitetssäkra rörinspektioner

Publicerad: 10 april, 2024

Rörinspektioner är en viktig del av fastighetsunderhåll, de bidrar till att upptäcka eventuella problem i tid och åtgärda dem innan de blir allvarliga. För att hjälpa beställare att säkerställa en hög kvalitet på inspektionerna har STVF tagit fram handboken T25. Nu finns även en kort och tydlig guide till handboken för att ytterligare underlätta för beställarna.

Handboken T25:2022 är i första hand tänkt som en anvisning för att säkerställa utförande och kvalitet vid rörinspektion av avloppsledningar. Handboken är uppdelad i tre avsnitt - Inspektion, Beställning och Besiktning – och innehåller hjälp till både beställaren, rörinspektören samt besiktningsmannen.

För att ge ytterligare stöd till beställare av rörinspektioner i fastigheter har STVF, Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer, nyligen publicerat en kort guide som hjälp vid beställningar. I den finns råd och tips om vad som är viktigt att tänka på när man beställer en rörinspektionstjänst och råden tar sikte på både utföraren och beställarens roll i sammanhanget.

Ny teknik utvecklas kontinuerligt

Tjänsten rörinspektion kan användas för att inspektera såväl nya som gamla installationer (framför allt avloppsledningar, men används även för dricksvattenledningar). Rörinspektionstekniken ser till att utrymmen där människor normalt inte kan ta sig in ändå kan inspekteras och bevakas, som till exempel i rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen.

Tidigare var man begränsad till ockulärbesiktning av ledningarna. Men sedan 1960-talet har kamerautrustning för invändig inspektion använts och tekniken utvecklas ständigt, främst genom tillgången på elektronik och komponenter med hög prestanda. Rörinspektion i fastighetens avloppssystem är viktigt för fastighetsägare och förvaltare för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Förutom vid en akut situation eller en regelbunden kontroll är det av stort värde att inspektera både nyinstallerade och renoverade ledningar i en fastighet innan dessa tas i bruk. Att upptäcka felaktigheter i tid håller nere kostnaden för att åtgärda problemen, man undviker även missnöjda hyresgäster och avbrott i verksamheter.

Auktorisation kvalitetssäkrar rörinspektioner

STVF har sedan föreningen startades 1989 jobbat strukturerat med att steg för steg höja kvalitetsnivån för rörinspektioner. Det arbetet har bland annat resulterat i att det nu finns möjlighet till auktorisation som rörinspektör, något som gynnar hela yrkesområdet. Med en hög nivå på utbildningen och möjlighet till auktorisation för inspektörerna säkerställs en hög och jämn kvalitet på rörinspektioner över hela landet.

För beställare är det en stor trygghet att veta att om man i upphandlingar följer anvisningarna i handboken T25 och anger krav i beställningen om att utföraren ska inneha behörigheten
”STVF auktoriserad rörinspektör fastighet” så får man kvalitetssäkrade rörinspektioner. STVF är utbildningsanordnare och vart femte år ska rörinspektören genomgå en uppgraderingstentamen då behörigheten förfaller fem år efter första tentamen. Detta för att säkerställa kvalitet och korrekt utförande med den senast tillgängliga tekniken.

Kortfattad guide till T25 underlättar

Den nya guiden har tagits fram för att förenkla användandet av T25 vid beställning av rörinspektionstjänster i avloppsledningar i fastighet. Beställaren kan vara förvaltaren, konsulten, byggbolaget, bostadsrättsföreningen, försäkringsbolaget eller privatpersonen - listan är lång av intressenter.

Är du en av dessa intressenter gå gärna in på www.stvf.se  och ladda ner både handboken och guiden.

 

T25:2022 finns på https://www.stvf.se/site-content/uploads/manualer/t25-2022-20240214.pdf

Guiden finns på https://www.stvf.se/site-content/uploads/manualer/guide-fr-bestllare-2024.pdf