Kurser

STVF arrangerar kurserna auktoriserad rörinspektör mark och auktoriserad rörinspektör fastighet.

För att underlätta för fler att ha möjlighet att delta på kurserna har de nu anpassats till genomförande i digital form. I samband med detta arbete har även kursmaterialet samt frågeställningarna i efterföljande tentamen uppdaterats.

Se nedan info om samt möjlighet för anmälan till vårens kurser.

Utbildningens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Den digitala kursen genomförs under ett antal halvdagar vilka varvas med lärarledda pass, interaktivitet och grupparbeten. Kursen avslutas med att deltagaren genomgår en kunskapskontroll på utsatt ort i Sverige. Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande efterfrågad arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av giltig auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisationen intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av den aktuella behörigheten i ID06 system. Behörigheten är personlig och giltighetstiden är 5 år. Därefter behöver man avlägga en uppgraderingstentamen med godkänt resultat för att förnya sin behörighet.
Vissa förkunskaper krävs, se mer information under respektive kurstillfälle.

Innehar du redan behörigheten auktoriserad rörinspektör?
Uppgraderingstentamen
From. 2022 arrangerar vi tillfällen för uppgraderingstentamen på ett antal platser I landet (Umeå, Stockholm och Kungsbacka). Proven avläggs i övervakad lokal, men genomförs digitalt via en egen medtagen laptop.
Anmälan sker till nedan provtillfällen, se mer info vid respektive datum. 

Observera att din behörighet förfaller 5 år efter din avlagda tentamen. Se aktuellt datum på ditt kursbevis alternativt i ID06 system.
Är ändå du osäker på giltighetstiden? Kontakta oss på kansliet så hjälper vi dig!
Vi påminner dig även om att informera kansliet vid eventuellt byte av arbetsgivare. Detta är mycket viktigt då även ditt medlemskap påverkar din behörighets giltighet.

Vid utebliven uppgraderingstentamen tas din din behörighet bort helt ett år efter det aktuella förfallodatumet (detta betyder att du då måste gå om aktuell kurs för att återigen aktivera ny behörighet).

Tips inför tentamen
Läs igenom publikationen P122 (Mark)
Läs igenom handboken T25:2022 (Fastighet)
Läs Utbildningkompendium VVS steg 1 och steg 2 på Lundagrossistens hemsida (Fastighet). Dessa innehåller relevant baskunskap.

Info om kommande tentamenstillfällen
Tillfälle för uppgraderingstentamen i Barkarby den 5 november - anmälan aktiveras här på hemsidan den 1 oktober
Tillfälle för uppgraderingstentamen i Kungsbacka den 6 november - anmälan aktiveras här på hemsidan den 1 oktober
Tillfälle för uppgraderingstentamen i Barkarby den 3 december - anmälan aktiveras här på hemsidan den 5 november
Tillfälle för uppgraderingstentamen i Kungsbacka den 4 december - anmälan aktiveras här på hemsidan den 5 november

(Omtentamen bokas som uppgraderingstentamen)

Vid frågor om våra kurser eller STVFs auktorisation kontakta oss på mail kontakt@stvf.se

 

 

Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och/eller Fastighet, Teknikträffen 2024

10 oktober Teknikträffen 2024, Scandic Infra City, Upplands Väsby

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle kan uppgraderingstentamen gällande befintlig behörighet avläggas samt omtentamen efter kurs .
Både för STVF auktorisation Mark och/eller STVF auktorisation Fastighet.

Läs mer

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 35: Fastighet

15 – 30 oktober Kursen sänds digitalt förmiddagar 15/10,16/10,22/10,23/10, 29/10 och 30/10 Därefter avläggs tentamen på utsatt ort.

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar.
En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.
Från våren 2023 arrangeras kursen digitalt.

Läs mer

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 35: Mark

12 – 27 november Kursen sänds digitalt förmiddagar 12/11, 13/11, 19/11, 20/11, 26/11 och 27/11. Därefter avläggs tentamen på utsatt ort

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar.
En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.
Från hösten 2022 arrangeras kursen digitalt.

Läs mer