Om STVF

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blev en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer.

Inspektionstekniken, som funnits ca 40 år i Sverige, har i dag flera hundra företag som tillämpar denna kommersiellt. Av dessa företag är i dag ca 60% medlemmar i föreningen STVF.

Tekniken utnyttjas normalt för att inspektera utrymmen där människan normalt inte kan komma in. Resultatet kan visas direkt på TV-skärm eller dokumenteras  på DVD eller annat digitalt media som t.ex. USB-minne.

Exempel på användningsområden är rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen. Minsta dimensionsområde med TV-kamera är ca Ø 40 mm. Uppåt finns inga begränsningar. Med fiberoptisk inspektionsutrustning kan man komma in i utrymmen med 15-20 mm håldiameter.Medlemsstrukturen i STVF varierar alltifrån små enmansföretag som helt specialiserat sig på denna typ av uppdrag till stora företag där inspektionstekniken är ett hjälpmedel vid t ex renoveringsarbeten i rörledningar.

STVF inår i den Skandinaviska föreningen SSTT.