SPOL

SPOL är en intressegrupp som startades under slutet av år 2020 inom SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology). Gruppen har som har som mål att främja intresset för spolbilsbranschen, öka kunskapen om tekniken samt därigemnom även positivt påverka utövarnas vardagliga säkerhet.

I spolbilsoperatörers arbete med högtrycksspolning är det viktigt med relevant utbildning gällande arbetsmetoder, arbetsutrustningens användning, säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi gemensamt verka för en tryggare arbetsmiljö och vardag.

Precis som för rörinspektörer (STVF) är målet även för för SPOL att kunna erbjuda en auktorisation inom branschen baserad på relevanta publikationer. Arbetet med detta är påbörjat, mer information publiceras vartefter processen fortskrider.

VÄLKOMMEN till årets Teknikträff 23-24 augusti 2023!

Vid frågor om intressegruppen kontakta gärna kansliet kontakt@ssttspol.se

SPOLs arbetsgrupp består av:

 Namn  Arbetsplats
 Jakob Kesselberg  Vretmaskin 
 Peter Nyby  Sweves Advance AB
 Håkan Magnusson   Luco AB
 Christer Silver Holmberg   Telge Nät AB
 Tommy Nyberg  Vänersborgs Tank & Miljö