SPOL

SPOL är en intressegrupp som startades under slutet av år 2020 inom SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology). Gruppen har som har som mål att främja intresset för spolbranschen, öka kunskapen om tekniken samt därigemnom även positivt påverka utövarnas vardagliga säkerhet.

I spolteknikers arbete med högtrycksspolning är det viktigt med relevant utbildning gällande arbetsmetoder, arbetsutrustningens användning, säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi gemensamt verka för en tryggare arbetsmiljö och vardag.

Precis som för rörinspektörer (STVF) är ett av målen för SPOL att erbjuda en auktorisation inom branschen baserad på relevanta publikationer. Den 26 oktober lanserades det första kurstillfället för SPOL Auktoriserad spoltekniker. För information och bokning besök SSTTs hemsida www.sstt.se (se kalendern).

Vid frågor om intressegruppen kontakta gärna kansliet kontakt@ssttspol.se

SPOLs arbetsgrupp består av:

 Namn  Arbetsplats
 Jakob Kesselberg  Vretmaskin 
 Peter Nyby  Sweves Advance AB
 Christer Silver Holmberg   Telge Nät AB
Lasse Lellky  Kalmar Vatten
Björn Olsson XR Miljöhantering AB