SPOL

SPOL är en intressegrupp som startades under slutet av år 2020 inom SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology). Gruppen har som har som mål att främja intresset för spolbranschen, öka kunskapen om tekniken samt därigemnom även positivt påverka utövarnas vardagliga säkerhet.

I spolteknikers arbete med högtrycksspolning är det viktigt med relevant utbildning gällande arbetsmetoder, arbetsutrustningens användning, säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi gemensamt verka för en tryggare arbetsmiljö och vardag.

SPOL Auktoriserad spoltekniker

SPOL erbjuder kursverksamhet samt efterföljande auktorisation, baserat på inom branschen relevanta publikationer.

Kursen arrangeras i Järfälla strax utanför Stockholm. Under tre innehållsrika dagar blandas både teoretiska och praktiska övningar, ledda av lärare med gedigen arbetslivserfarenhet inom branschen. Kursen behandlar både spolning i markförlagda ledningar samt spolning i ledningar inom fastighet och tar upp ämnen såsom; syftet vid en spolning, planering och beställning av ett arbete, juridiska aspekter som kan påverka arbetet, hänsyn till arbetsmiljö och den dagliga säkerheten kring arbetets utförande, ritningar, rörsystemets uppbyggnad VA/VVS, utförande av spolarbeten, hänsyn till tilläggsarbeten, dokumentation av ett arbete, miljöpåverkan m.m.

I slutet av dag tre erbjuds en tentamen för behörigheten SPOL Auktoriserad spoltekniker.
Krav för behörigheten är deltagande vid kurs, intygande gällande ett års arbetslivserfarenhet inom yrket, minst godkänt resultat vid tentamen samt personligt medlemskap i föreningen SSTT. Behörigheten är personlig och dess giltighet är 5 år, därefter behövs ny tentamen avläggas med minst godkänt resultat för förlängd behörighetsperiod. Behörighet registreras i ID06 system.

Kommande kurstillfälle anordnas 3-5 september 2024 - BOKA plats HÄR
Sista anmälningsdatum 4 augusti!

Med auktoriserad operatör

Nedan företag har anställd personal som innehar behörigheten SPOL Auktoriserad spoltekniker.

Haninge kommun
Karlshamn Energi Vatten AB
Region Gotland
Terra AB
Stockholm Vatten AB
XR Miljöhantering AB

Här träffar du SPOL under 2024:

SSTT Årsmöte 22 maj (endast för medlemmar i SSTT)
Teknikträffen 9-10 oktober

Välkommen till Teknikträffen 2024
9-10 oktober 
Scandic Infra City, Upplands Väsby


(SPOL är 2024 medarrangör till eventet)
 

SPOLs arbetsgrupp består av:

Vid frågor om intressegruppen kontakta gärna kansliet kontakt@ssttspol.se

 Namn  Arbetsplats
Jakob Kesselberg Vretmaskin 
Peter Nyby Sweves Advance AB
Christer Silver Holmberg  Telge Nät AB
Lasse Lellky Kalmar Vatten
Björn Olsson XR Miljöhantering AB