Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 34: Fastighet

9 – 24 april
Kursen sänds digitalt förmiddagar 9/4,10/4,16/4,17/4, 23/4 och 24/4 Därefter avläggs tentamen på utsatt ort.

 Ur innehållet

 • Syften med rörinspektion, förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
 • Renoveringsmetoder, att tänka på vid inspektion
 • Förberedelse och planering
 • Genomgång rörinspektionshandbok T25
 • Observationstyper, felorsaker
 • Upprättande av inspektionsrapporten
 • Ritningsläsning och systemuppbyggnad VVS
 • Arbetsmiljö och skyddsarbete
 • Kompletterande undersökningar

Kursen erbjuder lärarledda föreläsningar blandat med interaktivt deltagande samt diskussioner/arbeten via digitala grupprum.
Ett ex. av publikationen T25 ingår i kursavgiften.
Efter kursdagarna avläggs tentamen på utsatt ort i Sverige. Datum och plats för detta meddelas och bokas före kursstart.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system

Förkunskaper

 • Ett år i branschen är ett krav för utfärdande av auktorisationen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
 • Fördel om man har viss kännedom om rörinspektion inför kursen
 • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
 • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering

Kontaktperson - Vid frågor vänligen kontakt STVFs kansli  kontakt@stvf.se

Tid och plats - Kursen arrangeras förmiddagar - Tisdag 9/4, Onsdag 10/4, Tisdag 16/4, Onsdag 17/4, Tisdag 23/4, Onsdag 24/4 2024. Deltagande sker digitalt via egen dator.

Krav på utrustning – snabb och stabil uppkoppling, lugn bakgrund som erbjuder god studiemiljö, headset för bra ljudupplevelse både vid föreläsningar samt vid grupparbeten. Under pågående föreläsningar kan frågor ställas via chatten. Interaktion kommer även att ske bla via Mentimeter, vilket innebär att det kan vara praktiskt med en smart telefon till hands under föreläsningarna. Genomgång av funktionerna kommer att ske vid kursstarten.

Pris kurs (ex. moms) 22.500:-

Anmälan: För anmälan klicka på denna länk - anmälan fastighet
Per automatik sänds ett kvitto på er bokning till den mailadress ni angivit. Därefter bekräftas även er plats via utskick av faktura. Deltagaren får ett mail med privat inloggning till vårt eventsystem, via vilket all kursinformation och material tillhandahålls.


ID06-kurs