Bra utbildningar kräver tillgång till filmer

Publicerad: 2 mars, 2023

Inom STVF finns höga ambitioner att skapa bra utbildningar för rörinspektörer och därigenom höja kvaliteten på det arbete som utförs. För att lyckas med den ambitionen behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bilder och filmmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Just nu jobbar bland andra Göran Nilsson, medlem i STVF’s arbetsgrupp, med nytt utbildningsmaterial som bygger på den nya handboken T 25 – Handbok för rörinspektion, och till den efterlyser nu STVF filmmaterial som kan bidra till utbildningarna.

-        Det vi behöver är filmer från stående och liggande ledningar i fastighet, dock inte i bottenplattan. Ju fler filmer vi får in desto bättre utbildningar kan vi skapa, allt hänger på vår tillgång på filmer.

Skicka in filmen som den är

Det går bra att skicka in filmerna precis som de är, sedan rensas de från exempelvis information som visar i vilken fastighet de filmats.

-        Vi klipper och klistrar också i de olika filmerna, vi behöver bara sekvenser från filmer som vi sedan sätter ihop och använder olika delar för olika utbildningsmoment.

Syftet med STVF’s olika utbildningar är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 600 utbildade operatörer har de kommit långt på den vägen.

-        Att vara auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet. De filmer vi nu eftersöker ska användas inom utbildningarna för rörinspektioner i fastighet.

Göran Nilsson avslutar med en förhoppning om att detta önskemål kan nå ut till alla rörinspektörer då det är de som kan hjälpa till bäst med detta.

 

Ylva Sjönell