Många givande diskussioner

Publicerad: 25 augusti, 2023

Bilder: Mariia Klein/Ylva Sjönell

Bilder: Mariia Klein/Ylva Sjönell

Efter en mycket trevlig middag med många skratt under gårdagskvällen tar vi oss an dag 2 på årets Teknikträff 2023. Under båda dagarna pågår en utställning där deltagarna får möjlighet att gå runt under lunch- och kaffepauser och diskutera, både med varandra och med utställarna.

Ett viktigt syfte med Teknikträffen är att branschen får möjlighet att komma samman och bygga på sina nätverk. Utställningen som pågår under träffen fyller där en viktig funktion. På årets utställning deltog AquaTeq, Kabro Teknik, Kaiser Oy EUR-MARK, Sweves Avance samt Vretmaskiner.

Vi fick några samtal med utställarna som var eniga i att årets Teknikträff varit en av de bästa hittills, och att lokalerna har varit de absolut bästa någonsin för en utställning. De hoppades alla att nästa Teknikträff blir i samma, eller liknande, lokaler. Då ska de vara mer förberedda och kunna visa upp fler saker. Alla var också överens om att det var väldigt kul att Teknikträffen nu kunde hållas igen i fysisk form, det har varit väldigt kul att få träffas och diskutera gemensamma intressen igen på ett lättsamt och samtidigt informativt sätt.

Bra erfarenhetsutbyten

En av de saker som utställarna uppskattat mest under träffens båda dagar är att det har varit många besökare hos dem vilket har givit många intressanta diskussioner. En positiv sak med just Teknikträffen, jämfört med andra mässor, är att det är kunnigt branschfolk på plats så varje diskussion blir givande. Det blir ett mycket bra erfarenhetsutbyte där utställarna får visa upp produkter som kanske inte alla kände till innan, samtidigt som utställarna får information om användarnas olika utmaningar och behov. Det leder i sin tur till att utställarna kan gå till sina produktteam och initiera produktutveckling som kan motsvara användarnas behov. Vi fick även höra att vissa anser att Teknikträffen är en av de viktigaste mötesplatserna för att träffa branschen.

Konferensprogrammets andra dag

Det var en blandning av föredrag under Teknikträffens andra dag, alltifrån läcksökande hundar till erfarenheter av eldrift samt brunnsinspektion. Dagen inleddes med en genomgång om möjligheter med AI och maskininlärning inom VA som David Rehn från Stockholm Vatten och avlopp presenterade. Han sitter med i STLK’s nystartade arbetsgrupp där de vill visa på att man även med enkla medel kan nyttja den nya tekniken på tillgängliga data och den vägen få en större nytta av all data.

En annat sätt att leta efter läckor är med hundar, något som Susanne Kihl på Hundägarservice Specialsök berättade om. Hundars nosar är fantastiska verktyg och under de senaste åren har hon både tränat upp ett par av sina hundar och börjat använda dem i riktiga projekt, De kan hitta läckor både i VA- ledningar och fjärrvärmeledningar och kan vara ett bra komplement till vanlig läcksökning. Vi fick sedan höra om en annan teknik som kan användas för att få en ”second opinion” vid rörinspektioner vilket är olika bildigenkänningsverktyg. Det var Anne Wolgast från Aveki som berättade om hur bildigenkänning kan användas för att stärka kvaliteten på bedömningar av ledningsnätet. Den tekniken kan kompensera för den mänskliga faktorn och man kan få en jämnare bedömning mellan inspektörer. Hon konstaterade också att ”facit” finns i P122 så att ett AI-verktyg enkelt kan tränas upp.

Ett annat intressant tema var eldrift i filmbussar och andra fordon, det fick vi höra om i två olika programpunkter, med Jakob Kesselberg på Vretmaskin respektive av Tove Winiger och Dennis Forsythe från Foria. Det finns stor potential i eldrift samtidigt som utmaningar behöver övervinnas, som räckvidd och batterikapacitet.

Peter Nyby och Christopher Rings-von der Kall från Sweves berättade om en intressant reparationsteknik, Quick-Lock, som kan användas för alla typer av rörmaterial. Den sluter helt tätt och är också flexibel, kan absorbera rörelser i röret.

Avslutningsvis fick vi höra om olika tekniker för en effektiv brunnsinspektion av Hanno Voelker från Kabro Teknik. SSTT.se kommer i en artikelserie under den närmaste tiden fördjupa oss i den frågan.

Under middagen roades vi av kvällens underhållare Ricardo Ausin som fick samtliga att brista ut i många hjärtliga skratt. Bild: Mariia Klein

Under middagen roades vi av kvällens underhållare Ricardo Ausin som fick samtliga att brista ut i många hjärtliga skratt. Bild: Mariia Klein