Efterlysning – bilder från rörinspektioner

Publicerad: 15 april, 2024

STVF jobbar kontinuerligt med att utveckla sina utbildningar för att därigenom bidra till att höja kvaliteten och prestandan i branschen. För att lyckas med de höga ambitionerna behöver de som håller i utbildningarna tillgång till så mycket bildmaterial som möjligt, sådant material som bara de som jobbar aktivt med rörinspektioner kan bidra med.

Det man önskar är fasta bilder på observationer och felaktigheter i ledningar i fastigheter, i enlighet med handboken T25.

-        Vi vill bygga upp en bildbank från verkligheten så att våra kursdeltagare får en så bred utbildning som möjligt. Med praktiska exempel på faktiska observationer som görs av rörinspektörer i tjänst får de en bättre uppfattning av vad som förväntas av dem. Ju fler bilder vi får in desto bättre utbildning kan vi ge och desto bättre rörinspektörer kommer ut från utbildningarna, berättar Göran Nilsson, medlem i arbetsgruppen för STVF.

Han fortsätter med att förklara att allt bildmaterial är av intresse, både stort som smått.

-        Går det att ta bort information från bilderna om exempelvis var de är tagna, tidpunkt etc, så är det bra. Annars gör vi det innan vi använder dem i utbildningen. Allt material vi använder är anonymiserat så man behöver inte vara orolig för att bilderna avslöjar något om kunder eller platser.

Borgar för en hög kvalitet

Syftet med STVF’s olika utbildningar är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 700 utbildade operatörer har de kommit långt på den vägen.

-        Att vara auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Vi har utbildningar och auktorisation för inspektioner inom både markförlagda ledningar, kallad Mark, och av ledningar i huskropp, kallad Fastighet. De bilder vi nu efterlyser ska användas inom utbildningarna för rörinspektioner i fastighet och användas i samband med kursmaterialet som bygger på den nyligen uppdaterade handboken T25:2022.

Alla ni som har tillgång till bilder som kan vara av intresse för utbildningen får gärna skicka in dem så snart som möjligt till kontakt@stvf.se .

-        Vi är tacksamma för alla bilder som skickas in. Vid tidigare efterlysningar om material till våra utbildningar har vi fått en mycket bra respons, något vi hoppas på även denna gång. Det material vi får in hjälper verkligen och gör stor nytta, avslutar Göran Nilsson.