Nyheter

Smart realtidsövervakat VA-system i Kristianstad

14 april, 2021

Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.

Läs mer

RÖK: Ny branschstandard och ny publikation

23 mars, 2021

Svenskt Vattens digitala konferens Rörnät och klimat arrangeras under tre dagar. Inledningsdagen ägnades åt en ny branschstandard för dricksvattendistribution (P114) och en ny publikation om rengöring av ledningar och reservoarer (P115). Morgondagen ägnas helt åt schaktfria metoder..

Läs mer

Klimatförändringar ställer ökat krav på rörinspektion

4 mars, 2021

Att klimatförändringar kommer att ställa ökande krav inom rörinspektionsbranschen har vuxit fram under en längre tid. Och om kompetensen är låg på beställar- och utförarsidan kan det i värsta fall innebära att metoden inte används. Men den stora frågan är var man hittar ny personal till branschen.

Läs mer

Smarta vattenmätare i fokus för exjobbare

25 februari, 2021

Det känns givande att få vara med och göra VA-sektorn mer hållbar genom att se till att vattenanvändningen blir mer ansvarsfull. Därför gör Emelie Ekström och Sonia Sivadasan sitt exjobb kopplat till Mistra InfraMaint.

Läs mer

Min vardag - Håkan Magnusson

22 februari, 2021

Håkan Magnusson, byggledare på LUCO med huvudkontor i Mölndal, är en av de som ingår i arbetsgruppen i bildandet av SPOL, intressegruppen för spolbilsoperatörer, inom SSTT och STVF. Efter tvåårigt gymnasium och utbildning i transportteknik började han i unga år med eget företag i åkeri och anläggningsbranschen.

Läs mer

Smarta brandposter digitaliserar VA-branschen

16 februari, 2021

9000 brandposter ska kopplas upp digitalt och varna vid läckor eller skadegörelse. Det är målet för VA SYD som gått in i ett innovationspartnerskap för att undersöka hur Internet of Things (IoT) kan användas för vatten och avlopp.

Läs mer

Remiss: Rörinspektion av avloppsledningar i mark

11 februari, 2021

Svenskt Vatten välkomnar nu alla intresserade och berörda att lämna synpunkter på förslag till ny publikation P122 som kommer ersätta trotjänaren P93.

Läs mer

Maria Allisson ny representant för STLK

10 februari, 2021

Maria Allisson från VA SYD är ny representant inom intressegruppen som driver STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll. Hon har arbetat drygt fyra år på VA SYD.

Läs mer

Korrosionsskydd på ledningsnätet förlänger livslängden

5 februari, 2021

Norrvatten har tillsammans med JA korrosionskonsult arbetat i ett projekt där man satt ut katodiskt korrosionsskydd på ledningsnätet för att förlänga livstiden på ledningarna. Korrosionsskydd av stålledningar är också temat för ett seminariet som 4S arrangerar tillsammans med Korrosionsgruppen den 23 februari.

Läs mer

P122 ersätter P93 - remisstart i februari

26 januari, 2021

P122, Rörinspektion av avloppsledningar i mark, ersättaren till nuvarande P93 kommer komma ut på remiss under februari. Mer information om detta kommer i samband med remisstart.

Läs mer