Nyheter

Min vardag - Jakob Kesselberg

29 september, 2021

Vid senaste mötet i svenska arbetsgruppen inom SSTT deltog Jakob Kesselberg för första gången, som representant för SPOL, intressegruppen för spolbilsoperatörer. Den gruppens uppstartsmöte skedde i november förra hösten och föreningens arbetsgrupp håller nu på att arbeta fram riktlinjer för den framtida verksamheten med fokus på operatörernas dagliga arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer

Ett fritt rullande läcksökningsverktyg med sensorer

9 september, 2021

SmartBall är ett fritt rullande läcksökningsverktyg vilket gör det möjligt att inspektera långa ledning sträckor med en mycket hög noggrannhet.  SmartBall är utrustad med flera olika sensorer, där dess akustiska sensor hittar även de minsta läckorna, oavsett vilket material ledningen är konstruerad i.

Läs mer

STVF planerar för återstart av utbildningarna

29 juni, 2021

STVF är just nu mitt i planeringen av att starta upp utbildningarna för rörinspektörer igen till hösten. Såväl nya kurstillfällen som uppgraderingstentamer ligger i pipeline och så fort lokaler och provövervakare är inbokade kommer provtillfällen och kurser att öppnas på hemsidan igen. Alla prov, både kurs- och uppgraderingstentamer, kommer från höstens kursstart att skivas digital via egen medtagen laptop.

Läs mer

Smarta vattenmätare för en mer hållbar vattenanvändning

22 juni, 2021

Sonia Sivadasan och Emelie Ekström har i sitt examensarbete på KTH undersökt vilka hinder och möjligheter det finns för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i Sverige. De har också listat en rad råd till organisationer som vill inleda arbetet.

Läs mer

Målet nå 8 procent vattenförluster med smarta vattenmätare

31 maj, 2021

För ett halvår sedan, oktober 2020, började VA SYD byta ut mekaniska vattenmätare till digitala med fjärravläsning. - Mätarna använder LoRaWAN-kommunikation vilken passar bra in i vårt arbeta att koppla upp vårt ledningsnät mer och mer. Det är en stor infrastruktur som behöver övervakas bättre och där är IoT-teknik en möjliggörare, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare för VA SYDs projekt med smarta mätare.

Läs mer

Borghild Teigland Folkedal ny ordförande i SSTT

27 maj, 2021

33 personer loggade in till SSTT:s årsmöte via Teams 26 maj där Mats Rostö tackade för sig efter fyra år som ordförande för SSTT. Till ny ordförande valdes Borghild Teigland Folkedal, som tidigare haft rollen som vice ordförande. Pandemiåret 2020 resulterade bland annat i att föreningen redovisar ett positivt resultat och beslut fattades även om reviderade stadgar.

Läs mer

Hans-Åke Mähler ny lärare på schaktfri grundkurs

11 maj, 2021

Hans-Åke Mähler, VAKIN, och Janne Hammo, Kretslopp och vatten Göteborg, har utbildats till lärare för den digitala grundkursen ”Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande”, som arrangeras av Svenskt Vatten och SSTT.

Läs mer

Målsättning publicera P122 före inspektörskurs

7 maj, 2021

Remisstiden för Svenskt Vattens kommande publikation om TV-inspektion P122, som kommer ersätta P93, gick ut i mitten av april och de synpunkter som kom in håller nu på att hanteras.

Läs mer

Datadrivna metoder för planering av proaktivt underhåll

30 april, 2021

Den 18 juni kommer Emmanuel Okwori presentera sin licentiatavhandling om datadrivna metoder för planering av proaktivt underhåll och hantering av avloppsstopp på ett öppet seminarium vid Luleå tekniska universitet, med Frédéric Cherqui, INSA Lyon, Frankrike, som diskussionsledare.

Läs mer

Turning to virtual reality for safety training

28 april, 2021

Using innovative 360-degree virtual reality (VR) technology, Morrison Utility Services (MUS), a part of M Group Services, has joined forces with behavioural safety specialists, 360safe VR, to develop and produce pioneering training films that can be viewed via VR headsets.

Läs mer