Nyheter

Kurser för rörinspektörer blir digitala

27 juni, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet.

Läs mer

Nästa Teknikträff blir den 23-24 augusti 2023

14 mars, 2022

Efter ett par år där pandemin har komplicerat tillvaron på många sätt börjar nu mycket återgå till mer normala förhållanden. Det innebär även att en ny Teknikträff planeras med många möjligheter att uppdatera kunskapsläget och bygga vidare på sina nätverk.

Läs mer

Lite information från ID06

8 februari, 2022

För er som inte får Nyhetsbrevet från ID06 så finns nedan lite information från deras Nyhetsbrev i februari 2022 som kan vara av intresse.

Läs mer

P93 blir P122

17 december, 2021

Efter ett par års gediget arbete har Svenskt Vatten nu publicerat P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark, som de kallar Årets julklapp till branschen. Det är en uppdatering av P93 som innehåller mer matnyttigheter för ledningsnätsägare.

Läs mer

AI-stöd för upptäckt och kodning av defekter

16 december, 2021

Intressanta resultat har uppnåtts i ett test där AI användes för att hitta fel och kategorisera dem i samband med TV-inspektion av avloppsrör. Tekniken kombinerar bildigenkänning med specifikt framtagna algoritmer för bedömning av inspektionsfilmer.

Läs mer

AI bra som stöd vid bedömningar

16 december, 2021

Den ökade digitaliseringen och användning av AI påverkar även VA-branschen där förhoppningarna på teknikens nytta främst handlar om att kunna få en jämnare och säkrare bedömning av tillståndet på anläggningar.

Läs mer

Tre tillfällen för uppgraderingstentamen för rörinspektörer

26 november, 2021

STVF erbjuder tre tillfällen för den som vill göra uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet. Det första tillfället på Jobbhotell i Kungsbacka 1 december är fullbokat, men platser finns på andra tillfället 6 december på lokal Markan, Vakin och framför allt på det tredje nyligen utlagda tillfället på STVFs kanslit på Fleminggatan i Stockholm den 28 januari.

Läs mer

STVF - Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör - tillfälle i Umeå och Kungsbacka

17 november, 2021

Först till kvarn, vi har ett antal platser kvar till nedan tentamenstillfällen.

Läs mer

Nu startar tillfällen för uppgraderingstentamen på andra orter

18 oktober, 2021

Nu kommer uppgraderingstentamen att kunna göras på fler orter i Sverige. Först ut är Kungsbacka den 1 december.

Läs mer

Min vardag - Jakob Kesselberg

29 september, 2021

Vid senaste mötet i svenska arbetsgruppen inom SSTT deltog Jakob Kesselberg för första gången, som representant för SPOL, intressegruppen för spolbilsoperatörer. Den gruppens uppstartsmöte skedde i november förra hösten och föreningens arbetsgrupp håller nu på att arbeta fram riktlinjer för den framtida verksamheten med fokus på operatörernas dagliga arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer