Nyheter

Databas ovärderlig för planeringen

15 mars, 2018

Sedan 2008 filmar Botkyrka kommun sitt ledningsnät i egen regi och all information samlas i VA-Banken.

Läs mer

Många utmaningar i en växande storstadsregion

12 mars, 2018

Politikerna i Stockholm har bestämt att huvudstaden ska vara en av de mest hållbara städerna i Europa. Det är en utmaning för Stockholm vatten och avfall, SVOA, eftersom de äldsta delarna i ledningsnätet är från 1860-talet – och fortfarande i drift.

Läs mer

78 procent av dagvattennätet på privat mark

12 mars, 2018

Enligt en ny rapport från Svenskt Vatten utveckling, SVU 2017-13, så ligger 70-80 procent av det totala ledningsnätet i Sverige när det gäller dagvattennätet på privat mark.

Läs mer

Nu ska dricksvattnet skyddas bättre

12 mars, 2018

Den 1 mars överlämnade regeringen förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

Läs mer

NoDig är svaret på framtidens utmaningar

9 mars, 2018

Simon Åkerlund gav vid SVOA:s mässdag en historisk exposé över hur schaktfritt vuxit fram under en lång rad av år och nu har en nyckelroll i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer.

Läs mer

Morgondagens renovering av ledningsnät

9 mars, 2018

De flesta tar för givet att drickbart vatten ska komma ur kranen i hemmet, men väldigt få vet om att behovet av ledningsnätens renoveringar är en växande miljöfråga. Bland kommuner finns det exempel både på de som satsar väldigt lite medel och skjuter frågan framför sig - och de som har genomarbetade metoder för att kontinuerligt ta hand om frågan. Men även om rent dricksvatten är en mycket stor och viktig framtidsfråga lär det inte vara en av de hetare valfrågorna i år.

Läs mer

Forskning kring alternativa mätmetoder

12 februari, 2018

Vid Luleå Tekniska Universitet pågår forskning kring alternativa mätmetoder för att detektera felkopplingar och tillskottsvatten. Om denna forskning berättade doktoranden Oleksandr Panasiuk vid STVF Teknikträff.

Läs mer

Tre dödsfall per år är tre för mycket

9 februari, 2018

Tre dödsfall, 100-200 olyckor, fem till tiotusen tillbud. Och allt detta varje år på grund av bristande säkerhet i arbete med brunn och schakt. De siffrorna kunde Seth Lundgren, VD för Kojapo visa för deltagarna på STVF:s teknikträff vid Arlanda.

Läs mer

ID06 Kompetensdatabas

8 februari, 2018

Vem som helst ska inte vistas på byggarbetsplatser. Därför finns ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen. 70 000 företag använder nu ID06-systemet och det finns över 700 000 aktiva ID06-kort. Sedan april ifjol finns nu också en databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis, ID06 Kompetensdatabas.

Läs mer

Stora pengar redan vid små läckor

7 februari, 2018

Det är allas gemensamma ansvar att täta vattenläckor så snart de upptäckts. Oavsett av vem. Det var kärnan i Matz Malmgrens föredrag på STVF Teknikträff. Han har 35 års erfarenhet av läcksökning och arbetar både som föreläsare och med utbildningar i ämnet.

Läs mer