Nyheter

Nytt ID06 ska stoppa svartjobben

14 februari, 2020

Det nya ID06-kortet som introducerades 22 januari i år har en rad förbättringar jämfört med det äldre, exempelvis en ny och säkrare teknik. Med det nya kortet kan identitet och utbildning säkerställas.

Läs mer

Komplexa tryckprov ställer krav på utrustning och metod

12 februari, 2020

Tryckprovning är något som Rörinspektion i Norge, RIN, har jobbat med under många år, både när det gäller att använda trycknormen NS-EN-805, men inte minst för att få den att fungera. Utmaningarna har speciellt handlat om trycktestning av gjutjärnsrör med inre cementbeläggning, men också långa och stora PE-rör. Kjetil Storlis föredrag på Teknikträffen handlade om vad man kommit fram till.

Läs mer

Fortsatt arbete med uppdateringar av P93 och P91

11 februari, 2020

I samband med Teknikträffen rapporterade Anne Adrup, Sweco, och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun, om det fortsatta arbetet med uppdateringarna av P93 och P91.

Läs mer

STVF+STLK = lönsamt

6 februari, 2020

Tommy Ekblads, Kretslopp och vatten Göteborg, och Peter Nybys, Hamafo Teknik, föredrag under Teknikträffen handlade om de möjligheter och fördelar som en kombination av rörinspektion och läcksökning ger beställaren.

Läs mer

Samhällsekonomiskt hållbar nivå för vattenförluster

5 februari, 2020

Vad är en samhällsekonomiskt hållbar nivå för vattenförluster? Det var rubriken för Gilbert Svenssons föredrag under Teknikträffen. Han är också en av fyra författare till SVU-rapporten ”Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå”.

Läs mer

Ny teknik kan revolutionera branschen

4 februari, 2020

Trendspaningar är alltid intressanta eftersom de flesta av oss dels är teknikintresserade och dels vill veta vad som väntar runt hörnet. På Teknikträffen var det Peter Nyby, Hamafo Teknik och Jakob Kesselberg, Vretmaskin, som blickade in i spåkulan om vad framtiden för branschen kan innehålla.

Läs mer

Läcksökning med satellit - fungerar det?

30 januari, 2020

VA SYD testade under 2019 läcksökning via satellit. Men den stora frågan är förstås - fungerar det? Många läckor har hittats och det har skapat ett stort engagemang inom organisationen vilket lett till att VA SYD under 2020 kommer anställa två läcksökningstekniker på heltid för att arbeta med aktiv läcksökning.

Läs mer

Säkerhet och trender avslutade Teknikträffen

29 januari, 2020

Teknikträffens andra och sista dag gick i säkerhetens tecken och med framtida trendspaningar i fokus. Tekniken utvecklas i snabb takt, men det behövs fortfarande människor för att behandla och tolka datamängderna. Och det viktigaste av allt kanske ändå är att deltagarna får chansen att träffa andra från branschen för att stöta och blöta frågorna man brottas med till vardags.

Läs mer

165 bänkade sig för Teknikträffens första dag

28 januari, 2020

165 rörinspektörer och läcksökare bänkade sig på tisdagen för första dagen av Teknikträffen. Efter några inledande programpunkter var för sig så kommer resterande program att vara gemensamt. En fingervisning om vad som kanske är kärnan med årets Teknikträff, nämligen att STVF plus STLK inte bara är en lönsam kombination för ledningsägare, utan även för rörinspektörs- och läcksökarföretag.

Läs mer

Diplomkurs i utvecklingen av STLK

9 januari, 2020

Arbetet i STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll, med utveckling av utbildning och auktorisering för läckagekontroll har dragit ut på tiden. Men nu ser det ut som man får till en fortsättningskurs under 2020 i samarbete med Svenskt Vatten och som till en början blir en diplomkurs.

Läs mer