Nyheter

Hans Bäckman: Hur testar vi ett rör för att veta livslängd och hållbarhet?

13 december, 2018

Svenskt Vatten, SV, anser att de ledningar som nu anläggs ska hålla i 100-150 år. Materialet måste därför vara av hög kvalitet, att rätt material används med tanke på omgivningen och att ledningar läggs på rätt sätt med system som utformas med tanke på framtida drift och underhåll. - Den stora knäckfrågan är förstås vilka tester som kan göras för att avgöra om ett rör håller så länge, säger Hans Bäckman, projektledare på SV inom rörnät och klimat.

Läs mer

Hans Bäckman: Alla ledningsägare behöver en genomarbetad förnyelseplan

12 december, 2018

År 2016 uppgick investeringarna i förnyelse av ledningsnätet enligt Svenskt Vatten, SV, till drygt tre miljarder kronor (VASS drift 2017). Alla kommuner har ett förnyelsebehov, men hur stort det är beror naturligtvis på varje unikt specifikt område och VA-organisation.

Läs mer

”Alla kommuner har problem med tillskottsvatten”

26 november, 2018

Tillskottsvatten är ett stort problem för de flesta kommunerna, för att inte säga alla, och det är nyckelfrågan för Christoffer Johanssons föredrag på STVF:s Teknikträffen 1 februari 2019. - Det beror på gamla synder, att man lade spygatter och dräneringar, att stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dagvattennätet.

Läs mer

Rörinspektion för beställare

14 november, 2018

I dag genomförs kursen "Rörinspektion för beställare" genom ett samarbete mellan Svenskt Vatten och SSTT. Kursledare är Anne Adrup, Sweco, och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun. Kursen är angelägen eftersom kompetensen bland beställare är mycket varierad.

Läs mer

Nu är anmälan till Teknikträffen 2019 öppen!

30 oktober, 2018

Kom och fira STVFs 30-års jubileum med oss! Teknikträffen 31 januari-1 februari 2019 First Hotel, Arlanda/Drive LAB Center

Läs mer

Regionala skillnader på satellitfilmning

18 september, 2018

En satellitkamera ger stora fördelar när det gäller filmning av ledningar. - Utrustningen som filmar huvudledningen kompletteras med att en satellitkamera ger en bild av servisledningarna. Tack vare den totalbilden får man en bra översikt över området, konditionen i ledningsnätet och att man vet var serviserna ligger, säger Edor Boström, Averode Consulting och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp.

Läs mer

Därför är lutningsmätningen viktig

14 september, 2018

Lutningsmätning omgärdas av en hel del missförstånd om bland annat funktion. - Många har inte förstått vikten av att vara noggrann när mätningen görs. Jag tycker man hör sådana historier dagligen bland våra kunder, säger Edor Boström, Averode Consulting och medlem av STVF:s intressegrupp.

Läs mer

Ny intressegrupp för läcksökning – SSTT Läckagekontroll

27 augusti, 2018

Utifrån ett förslag från STVF:s arbetsgrupp har SSTT:s styrelse fattat beslut om att bilda en ny intressegrupp inom föreningen för läckagekontroll och läcksökning.

Läs mer

Ny intressegrupp för läcksökning

3 juli, 2018

SSTT styrelse tog beslut i början av juni att bilda en ny intressegrupp för läcksökning och kommer inleda diskussioner efter sommaren hur gruppen ska verka inom organisationen.

Läs mer

Eva behövde mer kunskap om läcksökning

12 juni, 2018

Eva Bergman från Kristinehamn var en av de 16 deltagarna på grundkursen i läcksökning, som Svenskt Vatten arrangerade med Matz Malmgren från HAMAFO Teknik som kursledare 4-5 juni. Som nyanställd behövde Eva mer kunskap för att klara sitt arbete i hemmakommunen.

Läs mer