Tjänster

Vad är rörinspektion

TV-INSPEKTION eller RÖRINSPEKTION är de vanligaste benämningarna på denna tjänst.

Invändig inspektion av avloppsledningar har förekommit sedan de första ledningarnas tillkomst.

Till en början var man begränsad till vad man kunde se genom att titta in i ledningen. Sedan 1960-talet har TV-kameror för invändig inspektion använts och tekniken har ständigt utvecklats. Under 90-talet skedde en intensiv utveckling, främst genom tillgången på elektronik och komponenter med hög prestanda.

Under 2000-talet har utvecklingen varit intensiv inte minst vad gäller databehandlingen av TV-inspektioner i ledningsägarnas databaser och VA-GIS system.

Råd och riktlinjer om informationssäkerhet

Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte. I handböckerna 

"P93 - Inspektion av avloppsledningar i mark" utgiven av Svenskt Vatten och 
"T25 Se Rören inifrån" framgår hur rörinspektionen skall genomföras.

Markförlagda ledningar

Inspektion i markförlagda ledningar kan delas in i tre huvudgrupper:
1. Inspektion av huvudledning,
2. Inspektion av servisledning från huvudledning 
3. Inspektion av servisledning från fastighet. 

P93 kan köpas från Vattenbokhandeln hos Svenskt Vatten här >>

Fastighetsförlagda ledningar

Inspektion i fastighetsförlagda ledningar görs med något mindre kameror som förs in med hjälp av en lång glasfiberstav. 
Kameran förs normalt in genom en rensöppning.


Arbetets utförande styrs av T25 - Se rören inifrån"  framtagen av SSTT genom STVF och SBUF.

T25 Handboken kan laddas ner här >>