Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 32: Fastighet

26 september – 11 oktober
Kursen sänds digitalt förmiddagar 26/9, 27/9, 3/10, 4/10, 10/10 och 11/10 Därefter avläggs tentamen på utsatt ort.

 Ur innehållet

 • Syften med rörinspektion, förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
 • Renoveringsmetoder, att tänka på vid inspektion
 • Förberedelse och planering
 • Genomgång rörinspektionshandbok T25
 • Observationstyper, felorsaker
 • Upprättande av inspektionsrapporten
 • Ritningsläsning och systemuppbyggnad VVS
 • Arbetsmiljö och skyddsarbete
 • Kompletterande undersökningar

Kursen erbjuder lärarledda föreläsningar blandat med interaktivt deltagande samt diskussioner/arbeten via digitala grupprum.
Ett ex. av publikationen T25 ingår i kursavgiften.
Efter kursdagarna avläggs tentamen på utsatt ort i Sverige. Datum och plats för detta meddelas vid kursstart.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system

Förkunskaper

 • Ett år i branschen är ett krav för utfärdande av auktorisationen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
 • Fördel om man har viss kännedom om rörinspektion inför kursen
 • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
 • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering

Kontaktperson - STVFs kansli  kontakt@stvf.se

Tid och plats - Kursen arrangeras förmiddagar - Tisdag 26/9, Onsdag 27/9, Tisdag 3/10, Onsdag 4/10, Tisdag 10/10, Onsdag 11/10. Deltagande sker digitalt via egen dator.

Krav på utrustning – snabb och stabil uppkoppling, lugn bakgrund som erbjuder god studiemiljö, headset för bra ljud både vid föreläsningar samt vid grupparbeten. Under pågående föreläsningar kan frågor ställas via chatten. Interaktion kommer även att ske bla via Mentimeter, vilket innebär att det kan vara praktiskt med en smart telefon till hands under föreläsningarna. Genomgång av funktionerna kommer att ske vid kursstarten.

Pris kurs (ex. moms) 22.500:-

Anmälan: Anmälan sker via mail till STVFs kansli kontakt@stvf.se  Er bokade plats bekräftas via mail
Ange följande uppgifter i din anmälan:
Namn på kurs som anmälan avser
Namn på deltagaren
Mail till deltagaren
Om anmälaren är annan än deltagaren - Ange anmälarens mailadress (information inför kursstart sänds även till denna adress)
Mobilnummer till deltagaren
Företag
Organisationsnummer
Postadress
Faktureringsadress
Önskad referens på fakturan


ID06-kurs