Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

18 oktober, klockan 08:00 – 13:00
Welcome Hotel i Barkarby, Notarievägen 5

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Onsdagen den 18 oktober 2023, kl.8:00, Welcome Hotel i Barkarby, Notarievägen 5

Pris uppgraderingstentamen, per prov 5.000:- (ex. moms)

Övrig information: Provet genomförs digitalt på egen medtagen laptop, men i av STVF bemannad lokal. STVFs handbok T25:2022 samt Svenskt Vattens publikation P122 får användas som stöd under pågående tentamen (fastighet respektive mark).

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt personligt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

Länk till anmälan  

Vid frågor kontakta STVFs kansli kontakt@stvf.se

 


ID06-kurs