Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

6 februari, klockan 09:00 – 13:00
VAKIN, Skiljevägen 38, Umeå

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Måndagen den 6 februari 2023, kl.9:00, hos VAKIN, Skiljevägen 38, Umeå

Pris uppgraderingstentamen, per prov 5.000:- (ex. moms)

Övrig information: Tentamen för mark är anpassad efter Svenskt Vattens publikation P122. Handboken kan beställas vi Vattenbokhandeln.
Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P122 och T25). 
Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfälle.
Provet genomförs digitalt, men i av STVF bemannad lokal.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

Anmälan: Anmälan sker via mail till STVFs kansli kontakt@stvf.se
Ange följande uppgifter i din anmälan:
Datum för Uppgraderingstentamen
Prov som deltagaren önskar skriva (mark och/eller fastighet)
Namn på deltagaren
Mail till deltagaren
Mobilnummer till deltagaren
Företag
Organisationsnummer
Postadress
Faktureringsadress
Önskad referens på fakturan


ID06-kurs