Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 32: Mark

18 april – 3 maj
Kursen sänds digitalt förmiddagar 18/4, 19/4, 25/4, 26/4, 2/5 och 3/5 Därefter avläggs tentamen på utsatt ort.

Ur innehållet

 • Syften med rörinspektion
 • Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp
 • Arbetsmiljö
 • Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
 • Förberedelse och planering
 • Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser
 • Förarbeten (högtrycksspolning m.m.)
 • Systemuppbyggnad
 • Ritningsläsning
 • Inspektionsrapporten
 • Renoveringsmetoder
 • Genomgång av P122 samt rapportering enligt P122 
 • Lutningsmätning
 • Brunnsinspektion
 • Deformationskontroll
 • Servisinspektion

Kursen erbjuder lärarledda föreläsningar blandat med interaktivt deltagande samt diskussioner/arbeten via digitala grupprum.
Ett personligt ex. av publikationen P122 ingår i kursavgiften.
Efter kursdagarna avläggs tentamen på utsatt ort i Sverige. Datum och plats för detta meddelas vid kursstart.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system

Förkunskaper

 • Ett år i branschen är ett krav för utfärdande av auktorisationen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
 • Fördel om man har viss kännedom om rörinspektion inför kursen
 • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
 • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering

Kontaktperson - STVFs kansli  kontakt@stvf.se

Tid och plats - Kursen arrangeras förmiddagar - Tisdag 18/4, Onsdag 19/4, Tisdag 25/4, Onsdag 26/4, Tisdag 2/5, Onsdag 3/5. Deltagande sker digitalt via egen dator.

Krav på utrustning – snabb och stabil uppkoppling, lugn bakgrund som erbjuder god studiemiljö, headset för bra ljud både vid föreläsningar samt vid grupparbeten. Under pågående föreläsningar kan frågor ställas via chatten. Interaktion kommer även att ske bla via Mentimeter, vilket innebär att det kan vara praktiskt med en smart telefon till hands under föreläsningarna. Genomgång av funktionerna kommer att ske vid kursstarten.

Pris kurs (ex. moms) 22.500:- 

 


ID06-kurs