Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet, Teknikträffen 2023

24 augusti, klockan 12:00 – 16:00
Teknikträffen 2023, Scandic Infra City

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Torsdagen den 24 augusti 2023, kl.12:00, Scandic Infra City (Bredden, Upplands Väsby)

Pris uppgraderingstentamen, per prov 5.000:- (ex. moms)

Övrig information: Tentamen för mark är anpassad efter Svenskt Vattens publikation P122. Handboken kan beställas vi Vattenbokhandeln. Tentamen för fastighet är anpassad efter T25:2022. Handboken kommer att lanseras av STVF den 31 januari.
Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P122 och T25). 
Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfälle.
Provet genomförs digitalt, men i av STVF bemannad lokal.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

AnmälanAnmälan sker via mail till STVFs kansli kontakt@stvf.se
Ange följande uppgifter i din anmälan:
Datum för Uppgraderingstentamen
Prov som deltagaren önskar skriva (mark och/eller fastighet)
Namn på deltagaren
Mail till deltagaren
Mobilnummer till deltagaren
Företag
Organisationsnummer
Postadress
Faktureringsadress
Önskad referens på fakturan


ID06-kurs