Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och/eller Fastighet, Teknikträffen 2024

10 oktober
Teknikträffen 2024, Scandic Infra City, Upplands Väsby

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Torsdagen den 10 oktoberi 2024, start kl.12:00, Scandic Infra City (Bredden, Upplands Väsby)

Pris tentamen, per prov 5.000:- (ex. moms)

Övrig information: Proven avläggs i övervakad lokal, men genomförs digitalt via en egen medtagen laptop. STVFs handbok T25:2022 samt Svenskt Vattens publikation P122 får användas som stöd under pågående tentamen (fastighet respektive mark). Även utbildningsmaterial från av STVF godkänd kursverksamhet får användas som stöd.

Provet är uppbyggt av ett antal olika frågekategorier från vilka systemet slumpmässigt väljer ut  totalt 75 frågor att besvara. Avsatt tid, 120 sekunder/fråga. Frågorna  besvaras via att ange korrekt svarsalternativ utav 4 påståenden. För att bli godkänd måste en viss procentsats av korrekta svar anges för vardera frågekategori (varierande mellan 60-80% beroende på frågekategori, dock totalt 70% för hela provet). De olika frågekategorierna är; arbetsmiljö, beställning, inspektion, ritningar, tilläggsarbeten och tilläggsarbeten mätsystem samt uppbyggnad av VVS/VA. Provtagarens antal poäng anges direkt vid inlämnandet av provet (betyg G eller IG samt antal poäng per frågekategori).

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt personligt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system. Behörigheten är personlig och giltighetstiden är 5 år. Därefter behöver man avlägga en uppgraderingstentamen med godkänt resultat för att förnya sin behörighet.

 

Vid frågor kontakta STVFs kansli kontakt@stvf.se

 


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan