Tjänst hjälper VA-bolag hitta källorna av tillskottsvatten

Publicerad: 7 januari, 2021

Företaget Flow Below har på kort tid fått kunder bland både stora och små kommuner spridda över hela landet. Företaget har utvecklat en tjänst för att hjälpa VA-bolag, som har problem med tillskottsvatten.

- På Flow Below vill vi att rätt vatten ska flöda på rätt plats. Tillskottsvatten är sådant vatten som felaktigt hamnar i spillvattennätet. En tråkig konsekvens av tillskottsvatten är när fastighetsägare drabbas av källaröversvämningar. Därför har vi utvecklat en tjänst för att hjälpa VA-bolag och kommuner att hitta källorna av tillskottsvatten, säger grundaren Fredrik Sahl.

 

Metoden går ut på att mäta temperaturen på spillvattnet. 

- Sensorn installeras från markytan, data samlas in trådlöst och analyseras löpande med våra algoritmer. Resultatet blir en karta över rörnätet där man kan se hur stor påverkan av snabbt tillskottsvatten, det vill säga sådant som ger de stora flödestopparna, man har för varje mätpunkt. 

- Det är mycket uppskattat bland installatörer att slippa gå ner i brunnen. Och utredarna gillar att det blir fler mätningar som tar dem närmare källan av tillskottsvatten, vilket leder till bättre träffsäkerhet vid beslut om insatser för till exempel färgning, rökning och filmning, säger Fredrik Sahl.

 

I frontlinjen 

Flow Below är ett av Uminova innovations inkubatorbolag. Idén till metoden fick Fredrik Sahl under en föräldraledighet och den är på väg att lösa Umeå kommuns problem med inläckage av vatten i avloppsledningar.

FlowBelow samarbetar med Umeå Energi med fokus på den senaste tekniken inom dataöverföringsteknik.

– Det känns helt rätt att vara i frontlinjen med ny teknik och göra något som ingen annan har gjort, säger Petter Walan, utredningsingenjör på kommunala vatten- och avloppsbolaget Vakin.

Umeå är en kommun av många som har stora utmaningar framför sig. Visionen 2050 är att Umeå ska ha växt från dagens 127.000 invånare till 200.000 personer. Det kommer att ställa stora krav på planeringen av ledningsnäten och underhållet av de befintliga. I många stadsdelar handlar det om gamla, underdimensionerade ledningar som drabbas hårt av inläckage med onödiga driftskostnader som följd.

Det här var ett problem som Fredrik Sahl upptäckte när han satt uppe en natt med ett barn som inte ville sova.

– Jag sökte aktivt på nätet efter stora samhällsutmaningar som passar min typ av utbildning och hamnade på Umeås vatten- och avloppsstrategi. Ganska snart förstod jag att det här med inläckage är ett stort problem och att den springande punkten handlar om att hitta källorna där vattnet tränger in, säger Fredrik.

 

Mäta vattentemperaturen

Metoden som växte fram var att mäta vattentemperaturen med sensorer och kontakten med Petter Walan på Vakin kom på arbetsmarknadsmässan Uniaden på Umeå universitet. Mötet ledde fram till ett testprojekt, som gick ut på att under ett år utföra trådlösa temperaturmätningar med sensorer. Fredrik fick möjlighet att testa tekniken på avloppsledningsnätet samtidigt som Umeå Energi kommit långt med sin satsning på radionätet LoRa, trådlös digital dataöverföringsteknik och standard med spridning över hela världen.

- En insats i Umeå följde kunden upp med rök- och färgning i ett av våra utpekade områden. Flertalet felkopplade kupolbrunnar och stuprör har konstaterats. Detta är superbra feedback och resultaten kommer att utvärderas noggrant under våren, säger Fredrik.

 

En miljon människor

Fredrik Sahl bildade tjänsteföretaget Flow Below i samarbete med Vakin, vilket lett till uppdrag i Umeå.

– I normala fall är det dyrt att mäta inläckage och svårt att få en helhetsbild av ett större område men det är problem som vi kringgår med hjälp av den här tekniken. Vi hoppas och tror att det kan hjälpa oss i framtiden, säger Petter Walan.

Men metoden och tekniken är nu spridd över hela landet.

- Ja, vi har kunder bland både stora och små kommuner, från norr till söder. Vi passerade nyss 1 miljon människor som vi når via de kunder som hittills hunnit börja jobba med oss vilket känns som en milstolpe. VA-branschen är på tårna när det kommer till att nyttja ny teknik för att lösa gamla problem effektivare.

Och förhoppningarna på kommande år är höga.

- Jag har två stora förhoppningar för 2021. Att våra nytecknade kunder för bräddövervakning inte behöver stressa lika mycket över miljörapporteringen som förra året. Och att vi får bidra till ett ökat proaktivt underhåll av VA-ledningsnäten, för rent vatten och hållbara städer, säger Fredrik Sahl.

 

Se videon hur sensorer installeras här

Läs artikeln från Uminova Innovation här