Börjar ny tjänst som utredningsingenjör på SVOA

Publicerad: 15 december, 2020

Foto Jan Bjerkesjö

Foto Jan Bjerkesjö

Christer Silver Holmberg, medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT och intressegruppen inom STVF, byter från Botkyrka kommun till ny tjänst som utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avfall, SVOA.

- Mina arbetsuppgifter kommer vara att undersöka, utreda och bereda olika förbättringar inom vårt dricksvattennät, inom det stora vattenförsörjningsperspektivet och ned till enskilda exploateringars behov och hur allt detta sitter samman.

 

Hur ser du fram emot att arbeta i SVOA istället för i Botkyrka kommun? 

- Jag ser både fördelar och utmaningar med den så oerhört stora organisationen som SVOA är. Bland fördelarna finns ju att vi är många fler som arbetar med liknande arbetsuppgifter och det finns bra möjligheter till att ta hjälp från fler. Bland utmaningarna skulle jag säga att ovanan med den stora organisationen, saker som man är van att man tar tag i själv i den mindre organisationen, kanske egentligen behöver hanteras av någon annan för att det ska finnas en bättre följsamhet. Men som sammanfattning så ser jag fram mot att ”ha tid att nörda ned sig” i specifika saker.

 

Vilka är de största utmaningarna som SVOA står inför och som berör dig? 

- Det finns mycket olika utmaningar och en del direkt påverkar mig i form av all utbyggnad som vi står inför för att kapacitetssäkra dricksvattenförsörjningen för framtiden och det kommer ju beröra mig i form av en hel del arbete, dock inte mer än vad jag har haft. Sen finns det säkerligen en del utmaningar i olika skeden och arbetsflöden som kanske kan förbättras eller förändras för att få arbetet att kunna bedrivas effektivare.

 

Och en sista fråga - påverkar bytet av tjänst ditt arbete inom STVF? 

- Mitt arbete inom STVF kommer inte påverkas i nuläget. Det kan komma bli en påverkan på sikt eftersom jag kommer arbeta mer inriktat mot dricksvattenförsörjning och i det arbetet är ju inte rörinspektion riktigt lika implementerat (ännu). Så det finns ju en liten risk att jag kommer längre ifrån just själva rörinspektionsdelen. Men det är en mer långsiktig farhåga från mitt eget perspektiv och jag kommer försöka verka för att det inte ska ske.