Reviderade P93 ut på remiss i januari

Publicerad: 16 oktober, 2020

Rörinspektion är en central stödfunktion för alla VA-organisationer över hela landet, säger Magnus Bäckström Svenskt Vatten.

Rörinspektion är en central stödfunktion för alla VA-organisationer över hela landet, säger Magnus Bäckström Svenskt Vatten.

Arbetet med att revidera P93 pågår vilket kommer att resultera i ett nytt utkast för synpunkter som kommer att gå ut på remiss i januari.

- Vi har suttit i en mindre arbetsgrupp med texterna och referensgruppen kommer att få ett nytt utkast av P93 för synpunkter. Efter ytterligare justeringar och ett avstämningsmöte med referensgruppen hoppas vi på att kunna layouta under december och skicka ut den på remiss under januari, säger Anne Adrup, som tillsammans med Christer Silver Holmberg driver processen.

 - Tanken vara att även inspektion av vattenledningar skulle ingå, men det kommer att bli ett separat PM som läggs upp på Svenskt Vattens hemsida.

Arbete med uppdateringen och revideringen har pågått sedan mars 2019 och det är en hel del som kommer att förnyas, inte minst på tekniksidan där det har hänt mycket sedan senaste versionen.

Publikationen för inspektion av avloppsledningar i mark, P93, har nu 14 år på nacken. Den reviderade publikationen ska bli användbar både för en beställare av inspektion och för en utförare. Riktningsavvikelser, deformationskontroll, kontroll av brunnsnivå och grundfaktakontroll kommer att beskrivas i nya P93.

- Rörinspektion är en central stödfunktion för alla VA-organisationer över hela landet, säger Magnus Bäckström Svenskt Vatten. Helt avgörande att det genomförs med hög kvalitet då viktiga beslut tas utifrån detta underlag, exempelvis underhåll av ledningsnät och reinvesteringar som dessutom förutspås öka kraftigt kommande år. 

- Vi hoppas den reviderade versionen av Svenskt Vattens publikation P93 ska ge bättre förutsättningar och tydlig vägledning för både beställare och inspektörer, säger Magnus Bäckström.