Allt fler användningsområden för Norrvattens drönare

Publicerad: 12 juni, 2020

Norrvatten har köpt in en drönare som används till allt fler uppdrag. Foto Norrvatten.

Norrvatten har köpt in en drönare som används till allt fler uppdrag. Foto Norrvatten.

Norrvatten började använda drönare för ett par år sedan i sin verksamhet. Drönaren används till att kontrollera och få översikt av ledningsgravar och ledningsbäddar, men också till för- och eftersyn i projekt bland annat.

Det var Mats Österberg, byggledare och kontrollant på Norrvatten, som testade först att använda sin egen drönare för att flyga över och filma uppgrävda schakt. Drönaren användes också för att  inspektera ledningsgravar och ledningsbäddar för översikt och kontroll. 

- Alternativet är att gå ledningssträckorna uppe och nere i rörgravar och filma med en handkamera.

Efter försöken beslutade Norrvatten att köpa in en egen drönare.

- Vi använder fortfarande drönaren till att kontrollera och få översikt av ledningsgravar och ledningsbäddar, säger Mats Österberg.

- Vi använder även drönaren till för- och eftersyn i projekt där vi ska bygga nya ledningssträckor eller nya anläggningar, för att få svart på vitt hur ett område ser ut före och efter vårt arbete, säger Olli Sammalista, projektledare och projektör vid Norrvatten.

Drönaren har också använts för att ta PR-bilder när man borrade en passage för ledning under E18 med hjälp av en för Norrvatten ny teknik, nämligen mikrotunnling.

- Ytterligare användningsområde för oss har varit där vi filmat naturen och tagit illustrationsbilder där vi planerar att uppföra nya byggnader. Dessa illustrationsbilder kan exempelvis arkitekten använda sig av.

Vilka är då Norrvattens erfarenheter av användandet av drönare?

- Vid kontroller av ledningsgravar, ledningsbäddar, för- och eftersyn får vi med hjälp av drönaren en mycket högre kvalitet på arbetet. Dessutom sparar vi mycket tid mot tidigare då vi genomfört kontrollerna till fots. Vid kontroll till fots är det lätt att missa och förbise saker som dyker upp som problem i efterhand. Med hjälp av drönarens bilder kan vi lätt gå tillbaka i efterhand och se hur det såg ut vid den tiden vi filmade.

- På minussidan är att flygtiden bara är 20-25 minuter innan vi måste ta ner drönaren igen och byta batteri. Dessutom är arbetet med drönaren väderberoende. Vi kan inte flyga med drönaren när det regnar eller på vintern när det är kallt.

Vad ser ni för framtidsutsikter med att använda drönare?

- Vi kommer fortsätta använda drönaren till det vi redan använder drönare till. Förhoppningsvis kommer vi framöver sätta en ir-kamera, en värmekamera, på drönaren, för att flyga över vårt ledningsnät och leta vattenläckor.

- I framtiden vill vi kunna flyga efter förprogrammerade koordinater och använda laserscanning för inmätning av mark samt våra anläggningar.

Men framtiden kan också innehålla saker som hittills inte är kända.

- Vi är öppna för fler utvecklingsmöjligheter, och hoppas i framtiden kunna använda drönaren till ännu fler saker som vi idag inte vet är möjligt…