Thomas Månsson invald som hedersledamot i SSTT

Publicerad: 28 maj, 2020

Thomas Månsson Aarsleff Rörteknik.

Thomas Månsson Aarsleff Rörteknik.

I samband med SSTT årsmötesförhandlingar valdes Thomas Månsson till hedersledamot i SSTT. Han valdes in i STVF:s arbetsgrupp 1990 och arbetade som drivande kraft inom STVF och SSTT fram till 2019 då han på egen begäran lämnade för att fokusera på sitt dagliga arbete inom Aarsleff Rörteknik.

Motiveringen till valet av Thomas som hedersledamot löd:

"Hedersledamot är en titel som tilldelas en person som gjort sig synnerligen förtjänt genom att ha främjat den aktuella organisationens verksamhet. Om det är någon som passar in på den beskrivningen så är det Thomas Månsson. 

Thomas kom till VA-branschen som rörinspektör 1989 och valdes in i STVFs arbetsgrupp 1990 där han var verksam t o m 2018 han har även ett mångårigt deltagande i SSTTs svenska arbetsgrupp. Thomas har med sitt engagemang i SSTT under tre decennier sen föreningen bildades, arbetat för att osjälviskt sprida kunskap om schaktfri teknik till beställare, på skolträffar och i andra sammanhang. 

Thomas har även varit en drivande kraft i utvecklingen av föreningen STVF och arbetet med STVF:s inkorporering som intressegrupp i SSTT. I framtagandet av utbildningen Auktoriserad rörinspektör deltog Thomas med stort engagemang och kunskap. 

Som medlem i intressegruppen STVF har Thomas under lång tid varit en ledande och drivande kraft. När Thomas på egen begäran 2019 lämnade intressegruppen för att fokusera på sitt dagliga arbete lämnade han ett stort tomrum efter sig. Glädjande är dock att Thomas tillsvidare kvarstår med sin mission att sprida kunskap om schaktfria metoder bland annat vid utbildningen Auktoriserad rörinspektör."