Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19

Publicerad: 22 mars, 2020

På sin hemsida har verksamt.se samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Här finns infomation om bland annat:

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Staten kommer ta 75% av lönekostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. 

Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att du som företagare ska kunna få anstånd med betalning. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Du ska kunna få anstånd upp till ett år. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1 - 14.

Läs mer