Fortsatt arbete med uppdateringar av P93 och P91

Publicerad: 11 februari, 2020

Anne Adrup och Christer Silver Holmberg. Foto Jan Bjerkesjö

Anne Adrup och Christer Silver Holmberg. Foto Jan Bjerkesjö

I samband med Teknikträffen rapporterade Anne Adrup, Sweco, och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun, om det fortsatta arbetet med uppdateringarna av P93 och P91.

- P93 är till för rörinspektörer om hur vi ska göra våra inspektioner, medan P91 är för ledningsägare hur man ska tolka resultatet, berättade Christer.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan mars ifjol och drivs av Anne Adrup och Christer Silver Holmberg i en projektgrupp med stöd av en referensgrupp. Och det är en hel del som ska uppdateras, inte minst på tekniksidan där det hänt mycket sedan senaste uppgraderingen. 

- När blir den klar? Ja, jag törs inte säga när jag tror att den blir det. Närmast ska vårt arbete gå vidare till Svenskt Vatten och ut på remiss, berättade Anne.

- Med lite tur så skulle jag säga att vi blir klara under året, siade Christer.

Direkt efter Teknikträffen hade arbetsgruppen ett nytt möte där texterna diskuterades. Ett nytt möte i referensgruppen är utsatt innan sommaren då Anne Adrup hoppas att texterna är så klara som möjligt.

Hjälp med bilder

- Vi skulle gärna vilja ha hjälp med bilder till publikationen. Om det i dagens P93 finns bilder på observationer som är dåliga, eller saknas, och man har bättre själv så får man gärna skicka dessa till mig eller Christer. Och det går fortfarande att komma med synpunkter och önskemål, om det är något man tycker saknas eller bör ändras, säger Anne Adrup.