STVF+STLK = lönsamt

Publicerad: 6 februari, 2020

Tommy Ekblad och Peter Nyby. Foto Jan Bjerkesjö

Tommy Ekblad och Peter Nyby. Foto Jan Bjerkesjö

Tommy Ekblads, Kretslopp och vatten Göteborg, och Peter Nybys, Hamafo Teknik, föredrag under Teknikträffen handlade om de möjligheter och fördelar som en kombination av rörinspektion och läcksökning ger beställaren. 

För beställaren vore det lönsamt om man vid beställningen av rörinspektion även kunde få en läckagelokalisering i samband med kontroll och TV-inspektion av brunnar och avloppsledningar. 

Möjligheterna innebär flera saker. TV-inspektören är redan på plats till att börja med. Avlopp och vattenledningar är dessutom oftast samförlagda. Inläckage i avloppsledningen kommer ofta från läckande vattenledning.

- Det blir kostnadseffektivt eftersom två tjänster erbjuds i ett paket.

- Kommersiella läcksökare är en bristvara. TV-inspektören har den rätta grunden både vad gäller teknik och rörnätskännedom.

 

Behovet finns

Finns då behovet? Ja absolut, menade Tommy Ekblad och Peter Nyby. Beställaren har ofta ingen egen kompetens. De inläckage som upptäcks behöver identifieras och åtgärdas. Det dolda utläckte från dricksvattenledningar är dessutom ett prioriterat mål för ledningsägaren att minimera. De läckande dricksvattenledningar är också en risk för kontaminering, i synnerhet i kombination med läckande avlopp.

- Att inkludera aktiv läcksökning via angränsande tjänster är ett sätt att minska läckage och oplanerade leveransavbrott.

För många ledningsägare är ett minskat läckage, inte minst under torra sommarmånader, ett sätt att undvika ökade kostnader för investeringar. Fackmannamässig läckagelokalisering minskar risken för onödiga bom-gropar.

- Dricksvattenledningarna har i många fall ett minst lika stort underhållsbehov som avloppet.

 

Prioriterat område

Utläckande dricksvatten är också ett högaktuellt prioriterat område när det gäller miljömål och minskad energiförbrukning.

Tommy Ekbland och Peter Nyby gav sedan praktiska exempel på hur det kan se ut vid filmning och inspektion av ledningar. Och när höga flöden av vatten indikerar att något är fel.

- 80 procent handlar om dolda läckage, små läckor som under en längre tid blir stora kostnader att åtgärda. I slutänden kan vattnet ta slut, vilket också har inträffat och då får vi problem, inte minst med trovärdigheten, berättade Tommy.

En sådan liten läcka som 0,25 mm i diameter kan i slutänden innebära en kostnad på en halv miljon under ett år.

- Företag med rörinspektion borde också sälja och erbjuda läcksökning. En kombination av STVF och STLK är lika med lönsamt - för beställaren och för utföraren.