Säkerhet och trender avslutade Teknikträffen

Publicerad: 29 januari, 2020

Mikael Ekman, Fallsafe, pratade om personlig skyddsutrustning vid arbete på tak eller i brunn. Foto Jan Bjerkesjö.

Mikael Ekman, Fallsafe, pratade om personlig skyddsutrustning vid arbete på tak eller i brunn. Foto Jan Bjerkesjö.

Teknikträffens andra och sista dag gick i säkerhetens tecken och med framtida trendspaningar i fokus. Tekniken utvecklas i snabb takt, men det behövs fortfarande människor för att behandla och tolka datamängderna. Och det viktigaste av allt kanske ändå är att deltagarna får chansen att träffa andra från branschen för att stöta och blöta frågorna man brottas med till vardags.

Andra dagen skulle inledas med ett inspirationsföredrag av fotografen Jesper Anhede, vilket fick ställas in på grund av sjukdom och därmed kanske Teknikträffens deltagare fick en välbehövlig sovmorgon efter gårdagens middag. Hur som helst så var Mikael Ekman, Fallsafe, först ut med att visa och prata om fallskydd för arbete både på hög höjd och på djup i exempelvis brunnar.

- Det viktiga är att rätt utrustning används om vi skulle hamna i skarpt läge. Det är de som bara använder personlig skyddsutrustning vid ett fåtal tillfällen per år som oftast drabbas av olyckor.

Fallsafe har arbetat med utveckling av skyddsutrustning under flera år och vet både vilka regler som gäller på Europanivå och i Sverige, och inte minst vilken utrustning som ska användas. 

- Det finns en uppsjö av olika säkerhetsutrustningar inom fallskydd och det är viktigt att den ni använder är lätt att ta av och på, att den är storleksanpassad för just er och inte minst att den är besiktigad, vilket ska göras en gång varje år.

- Vi vill att alla ska komma hem efter jobbet efter varje arbetsdag och för att lyckas måste vi arbeta tillsammans, menade Mikael Ekman.

Han visade upp konkreta exempel på olika former av personliga skyddsutrustningar.

 

Tekniktrenderna står sig

Peter Nyby, Hamafo och Jakob Kesselberg, Vretmaskin, tog sedan över scenen för att prata om tekniktrender. Peter började med att ta fram samma bild med frågor om framtiden som den han visade upp på fjolårets Teknikträff. Har det hänt något sedan sist? Ja, på flera sätt kvarstår framtidens frågetecken när det gäller exempelvis utvecklingen av rörål, medan ljuskänsligheten är något som kameratillverkarna jobbar med. 

- Branschen står inför flera utmaningar. Hur utvecklas efterfrågan på kamerainspektion och läcksökning? Hur blir det med brunnsinspektioner? 

Tekniken går dock framåt, Full HD kameror är något som utvecklas och WiFi-kopplingar hamnar i allt fler produkter. Flexibiliteten bland filmbussarna utvecklas och kanske blir en följd av Bonus Malus att tyngre fordon kommer att användas. Även utvecklingen av drönarfilm är under utveckling för filmning både ovan som under mark.

Jakob Kesselberg hade delat in tre områden i sin framtidsspaning på trender som kan komma att ”revolutionera” branschen och förändra hur vi jobbar.

Det första området kan bli 3D-sensorer i kamerahuset där mjukvaruintegrationen är nyckeln för framgång. Det kan revolutionera hur kartläggning av okänd anläggning kommer att ske i framtiden.

Det andra är bytet till LiFePO4-batterier, som kan bli så revolutionerande att förbränningsmotorerna är på väg bort, menade Jakob. Som en följd kan det också bli väsentliga förbättringar inom arbetsmiljö med saker som AC och värmesystem.

- Dessutom kan vi uppnå en helt CO2-fri drift.

Den tredje revolutionen kan bli ”den uppkopplade bussen” med inspektionsmjukvara i molnet och tillgång till beställarnas material, även om frågan om säkerhet och brandväggar måste lösas. Dessutom kan utvecklingen av solceller ytterligare förbättra miljöaspekten inom branschen.

 

Arbete på väg

Sara Galli från ATA tog sedan över för att prata och informera om vilka regler som gäller vid arbete på gator och vägar. Att arbeta i trafik klassas nämligen som ett mycket riskfyllt arbete och är därför kringgärdat av regler som Arbetsmiljölagen och föreskrifter, lagar och förordningar, företagens egna riktlinjer samt väghållarnas krav.

- När det gäller arbete inom vägarbetsområde gäller V3-principen, dvs Varna trafikanterna, Vägleda trafikanterna samt Värna vägarbetare och trafikanter.

Inom rörinspektion och läcksökning uppstår ofta akutjobb på vägavsnitt och det är då viktigt att veta vilka regler som gäller. En av tio skulle inte överleva att bli påkörd av bil som färdas i 30 km i timmen. Sju av tio skulle omkomma vid påkörning i 50 km.

 

Hållbar läckagenivå

Gilbert Svensson, Vattenforum, är en av fyra författare till SVU-rapporten 2019-17 om vad som kan anses som samhällsekonomiskt hållbar nivå för vattenförluster. Han gick igenom rapporten med flera konkreta exempel där läckagenivån mätt i kubikmeter per kilometer ledning och dygn ger den mest rättvisande bilden vid jämförelse mellan ledningsägare och kommuner.

Ett effektivt och lönsamt sätt att arbeta med läckage är att anställa personal och dela in flödesmätningar i zoner. Plussar man sedan på användningen av IoT, internet of things, samt att abonnenterna själva kan rapportera in läckage så har man bra förutsättningar att hålla läckagen på en hållbar nivå.

Teknikträffen avslutades med att Michael Laine vann fototävlingen som utlysts.

Vad Teknikträffen också handlar om, och som inte får glömmas bort, sammanfattades kanske bäst av Richard Stark och Fredrik Gedda från Växjö kommun:

- Vi är med på Teknikträffen för att få tips på fix och trix. Och för att träffa andra i branschen och utbyta erfarenheter. Det har vi inte tid med annars i vårt dagliga arbete.

 

Fotnot: Vi kommer att återkomma med separat artiklar från vissa av föredragen med mer information.