165 bänkade sig för Teknikträffens första dag

Publicerad: 28 januari, 2020

165 rörinspektörer och läcksökare bänkade sig på tisdagen för första dagen av Teknikträffen. Efter några inledande programpunkter var för sig så kommer resterande program att vara gemensamt. En fingervisning om vad som kanske är kärnan med årets Teknikträff, nämligen att STVF plus STLK inte bara är en lönsam kombination för ledningsägare, utan även för rörinspektörs- och läcksökarföretag.

Under tisdagens förmiddag kunde de som behövde uppgradera sin auktorisation för mar och eller fastighet göra så. Och de som gjorde tentamen klarade sig alldeles utmärkt utan undantag. Själva teknikträffen inleddes sedan med att varje utställare fick presentera sig och sin verksamhet under en minut, men det finns förstås gott om tid och möjlighet att få veta mer än så under Teknikträffens två dagar.

STVF:s program inleddes genom att Hans-Åke Mähler hälsade välkommen och lämnade sedan scenen till Anne Adrup, Sweco och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun, för att informera om P93 och P91s uppdateringar. 

- P93 är till för rörinspektörer om hur vi ska göra våra inspektioner, medan P91 är för ledningsägare hur man ska tolka resultatet, berättade Christer.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan mars ifjol och drivs av Anne Adrup och Christer Silver Holmberg i en projektgrupp med stöd av en referensgrupp. Och det är en hel del som ska uppdateras, inte minst på tekniksidan där det hänt en hel del sedan senaste uppgraderingen. 

- När blir den klar? Ja, jag törs inte säga när jag tror att den blir det. Närmast ska vårt arbete gå vidare till Svenskt Vatten och ut på remiss, berättade Anne.

- Med lite tur så skulle jag säga att vi blir klara under året, siade Christer.

 

Namn till referensgrupp

Göran Nilsson från Svensk röranalys och medlem av STVF:s intressegrupp tog sedan över när det gäller vad som ska uppgraderas när det gäller T25. Någon referensgrupp är inte utsedd och Göran bad deltagarna att komma med lämpliga namn, som kan tänkas vara med och svara för en insats. 

- Vi behöver en bred grupp från hela landet, menade Göran.

Han gick sedan vidare för att ge tips vid beställning av filmning i fastigheter, som nästa programpunkt. Det är viktigt att veta hur man ska agera beroende på vem eller vilka som är uppdragsgivare - om det är privatpersoner, bostadsrättsförening eller företag. Konsumentköplagen gäller nämligen om det handlar om privatpersoner.

- Det gäller att vara väldigt tydlig om syftet med inspektionen. Är vi samtidigt proaktivt kan vi mycket väl få sälja mer än vad som kanske var tanken från början.

Göran uppmanade också deltagarna att lämna rörprov till Swerea, som lyder under RISE, Och han avslutade med att sia om framtiden:

- Jag får nog inte uppleva det, men framtiden ligger i VR, 3D och laser. Och på ett sätt är vi redan där.

 

Läcksökarnas workshop

Samtidigt hade läcksökarna egna programpunkter under ledning av Peter Hoppstadius Eriksson med information om den senaste tekniken som används för läcksökning.  Behroz Haidarian från Kretslopp och vatten i Göteborg informerade exempelvis hur man jobbar med ny teknik och artificiell intelligens medan Johan Wallberg, chef för projekt och entreprenad vid Norrvatten, fick informera om VASYDs projekt med satellitverktyg för att leta läckor. För att övervaka sina cirka 200 mil långa vattenledningar har man tagit hjälp av ett israeliskt företag som skickar data via satellit.

Både Behroz och Johan var dock överens om att tekniken räcker inte till fullt ut. Det är kombinationen av ”människa och teknik” som ger det i särklass bästa resultatet.

Efter föredragningarna delades läcksökarna in i arbetsgrupper där man fick fundera över och diskutera sju olika frågor för STLK:s framtid. Resultatet av de sju arbetsgrupperna kommer att skickas ut till deltagarna i efterhand.

 

STVF+STLK = lönsamt

Tommy Ekblad, Kretslopp och vatten Göteborg, och Peter Nyby, Hamafo, informerade sedan om fördelarna med att kombinera rörinspektion med läcksökning. Den kombination är lönsam och kostnadseffektiv, inte minst med tanke på att läcksökare är en bristvara ute i kommunerna. När rörinspektion genomförs så ser man väldigt ofta också läckage och en kombination av tjänsterna skulle gynna alla.

- 80 procent handlar om dolda läckage, små läckor som under en längre tid blir stora kostnader att åtgärda. I slutänden kan vattnet ta slut, vilket också har inträffat och då får vi problem, inte minst med trovärdigheten, berättade Tommy.

Med små läckor kan också problem uppstå med kontaminering med stora allvarliga åtgärder som följd.

- Företag med rörinspektion borde också sälja och erbjuda läcksökning. 

Nästa föredrag hölls av Kjetil Storli från RIN om täthetskontroll enligt EU-norm, som i Norge heter EN805. Kjetil gav exempel på hur dessa kontroller går till och resulterar i när det gäller dokumentering.

 

Nya ID06

Peter Nilsson från ID06 informerade sedan om nyheterna i och med att det nya ID06-kortet nu gäller. Sedan 21 januari är det gamla nämligen ogiltigt. Men det verkar vara tämligen obekant för väldigt många inom byggbranschen.

- Vi hade cirka 800.000 gamla ID06-kort, men bara 374.000 har aktiverat det nya kortet. Och vi räknar med att cirka 100.000 fortfarande inte har beställt det nya kortet.

Fördelarna med nya ID06 är att arbetsgivarna verkligen vet vem han eller hon bakom kortet är och kortet är säkrare än det tidigare eftersom samma teknik som bankkorten har använts. Kortet finns i fyra olika utföranden beroende på användaren och under år 2020 kommer arbetsgivarna att kunna ladda upp informationen med en speciellt app.

Rörinspektörer som är auktoriserade för mark och eller fastighet finns också med i kompetensdatabasen, som visar vilka utbildningar som personerna har. Bakom de uppgifterna står 160 utbildningsföretag med cirka 100.000 utbildningsbevis. Registeringen ska kopplas till aktiverat ID06-kort.

 

Auktorisering eller diplom

Tommy Ekbland och Matz Malmgren, Hamafo, informerade sedan om den utbildning av läcksökare som sker och som haft Matz som utbildare under många år. Vad STLK nu vill är att grundkursen i läcksökning ska följas upp med fortsättningskurs med en tentamen som leder till auktorisation eller diplomering. Riktigt hur detta ska organiseras är dock inte klart i nuläget.

- Vi vill höja statusen för läcksökning och där en auktorisation skulle bli kvittot på utbildningen och kunskapen kring metoderna, berättade Tommy.

Jakob Kesselberg tog sedan över med föredraget om miljöaspekter, läckagekontroll och koldioxidavtrycket.  Han räknade upp ett antal miljöbovar som branschen har att brottas med och vad dessa kostar i pengar. Vad kostar en läcka? Ja förutom själva produktionskostnaden finns förstås även koldioxidavtrycket, som i sig kan sägas utgöras av pengar.

Michael Laine, Veolia, avslutade första dagen av Teknikträffen genom sin information kring dricksvattenfilmningar som en del av nya P93. Här blir förstås hygienfrågorna centrala eftersom det handlar om dricksvatten. Utrustning för ändamålet får exempelvis bara användas för just dricksvatten, det räcker alltså inte med att göra rent efter annan användning.

Teknikträffen avslutades sedan med mingel bland utställarna innan middagen med underhållning tog vid.

 

Fotnot: Vi kommer att återkomma med separat artiklar från vissa av föredragen med mer information.