Diplomkurs i utvecklingen av STLK

Publicerad: 9 januari, 2020

STLK har under 2019 arbetat bland annat med egen logotype. Nu blickar man fram emot diplomkurs under 2020.

STLK har under 2019 arbetat bland annat med egen logotype. Nu blickar man fram emot diplomkurs under 2020.

Arbetet i STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll, med utveckling av utbildning och auktorisering för läckagekontroll har dragit ut på tiden. Men nu ser det ut som man får till en fortsättningskurs under 2020 i samarbete med Svenskt Vatten och som till en början blir en diplomkurs. 

Arbetet i övrigt under 2019 har handlat om att enas kring arbetsgruppens namn och få fram en logotyp. Det jobbas vidare med hemsida, program för teknikträffen samt material för diplomkursen.

- Under året har vi noterat ett ökande intresse och förståelse för vikten av att arbeta med planerad läckagekontroll, säger Matz Malmgren, Hamafo Teknik och medlem av STLK:s arbetsgrupp.

Arbetet inom STVF har under 2019 präglats av arbetet med att uppdatera P93. 74 nya rörinspektörer har utbildats under 2019.

- Vi håller på och fixar samman någon slags projektgrupp för att ta tag i uppdatering av T25, säger Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun och medlem av STVF:s intressegrupp.

- När det gäller kurserna för auktorisationen har de rullat på som vanligt under vår och höst.

När det gäller att blicka fram emot år 2020 så är man överens.

- Att några tar chansen att pröva erbjudande om läckagekontroll i samband med TV-inspektion, säger Tommy Ekblad, Kretslopp och Vatten i Göteborg, som ingår i arbetsgruppen till STLK.

- Att fler ser de olika synergierna som det går att nyttja mellan de olika områdena, säger Christer Silver Holmberg.

Teknikträffen
Den 28-29 januari är det dags igen för Teknikträffen och för andra året med deltagande från både rörinspektörer och läckagesökare.

Teknikträffen inleds med STVF:s uppgraderingsexamen mark och fastighet. Efter lunch får varje utställare 60 sekunder på sig att presentera sin verksamhet. 

Själva Teknikträffen inleds därefter med att läckagesökarna får sin separata genomgång och workshop, medan rörinspektörerna uppdateras kring P93, P91 och T25, tips för beställning av filmning i fastigheter och bildkvalitet och överföringsmöjligheter.

Teknikträffens första dags eftermiddag blir sedan gemensam med programpunkter som Läckage- och rörinspektion kommersiellt, RIN Täthetskontroll enligt EU-standard, ID06, Utbildning/Auktorisation för läckagekontroll av STLK, miljöaspekter läckagekontroll - minimera koldioxidavtrycket, samt rapportsystem brunnsinspektion.

Dagen avslutas med middag och underhållning.

Andra dagen inleds med inspirationsföredrag fotograf, fallskydd tak och öppen brunn, tekniktrender, arbete på väg, samhällsekonomiskt hållbar nivå för vattenförluster samt prisutdelning i den fototävling som pågår under träffen. Dagen avslutas med lunch.

 

Programmet i sin helhet kan du läsa här