Lägesrapport – revidering av P93

Publicerad: 21 maj, 2019

Referensgruppen samlades 24 april på Svenskt Vattens kontor för att gemensamt diskutera struktur och innehåll på den kommande revideringen av publikationen P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Referensgruppen består av personer från olika delar av Sverige - ledningsägare, inspektörer och leverantörer - och det var en mycket god uppslutning. Mötet leddes av projektledarna Christer Silver Holmberg och Anne Adrup.

Som inledning drog projektledarna tankarna bakom revideringen och berättade lite kort om motsvarande norska rapport som kom i fjol som inspirerar till revideringen. Under en workshop fick alla komma med inspel om vad som behöver kompletteras och ändras. Några ledord som kom fram under dagen är tydlighet i utförande och omfattning samt beskrivning av noggrannhet för olika arbeten. Hur inspektion och kringarbeten ska utföras beroende på syftet med inspektionen behöver vara tydligt, lägsta nivåer kan bli aktuellt. Att det är viktigt med ett bra underlag för att kunna göra en bra inspektion måste poängteras.

Den reviderade publikationen ska bli användbar både för en beställare av inspektion och för en utförare. Riktningsavvikelser, deformationskontroll, kontroll av brunnsnivå och grundfaktakontroll kommer att beskrivas i nya P93. Nytt blir också inspektion av vattenledningar.

Norge har även tagit fram en rapport om acceptkriterier, för bedömning av nylagda och renoverade ledningar, samt en rapport om ”dataflyt” vilken kan sägas omfatta motsvarande TV3-formatet, kortbetyg och funktionsklassning. Ingen av dessa rapporter ingår i pågående revidering men det kan bli aktuellt att ta fram motsvarande även i Sverige.

Nu börjar arbetet med att se över gamla texter och skriva nya. Flera i referensgruppen har erbjudit sig att ta fram underlag och till hösten kommer texterna att sättas ihop. Vi bokade preliminärt ett längre möte i mitten av oktober för att kunna gå igenom texter och material inför framtida remissversion i början av nästa år.