Nu startar revideringen av P93

Publicerad: 16 april, 2019

Nu startar revideringen av P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Foto Jan Bjerkesjö

Nu startar revideringen av P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Foto Jan Bjerkesjö

Publikationen för inspektion av avloppsledningar i mark, P93, har nu 13 år på nacken. Den togs fram gemensamt med övriga nordiska länder. Danmark och Norge har redan reviderat sina publikationer, Finland är också på gång och Svenskt Vatten har nu startat arbetet med revidering.

Anledningen till revideringen är flera, bland annat:

- att det har hänt en del med teknik och hur man kan hantera rapporteringen
- att förtydliga utförandet av andra arbeten som rörinspektören gör i samband med inspektion: riktningsavvikelser (lutningsmätning), deformationskontroller, kontroll av brunnsnivå/vattengångar etc.
- komplettera koder för renoverade ledningar
- se över koder och feltyper och jämföra med de danska och norska – är det något som tillkommit som bör läggas till
få med inspektion av vattenledningar
- vara ett stöd för beställare av rörinspektion

SSTT och STVF i projektgruppen
Arbetet leds av en projektgrupp bestående av Anne Adrup, Sweco och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun. Som stöd finns en referensgrupp, bestående av beställare, inspektörer, representant för STVF och programvaruleverantörer.

Nu pågår framtagande av en struktur för nya P93, denna kommer att stämmas av vid ett möte med referensgruppen. Vid mötet kommer även att diskuteras vad som saknas i P93 och vad ytterligare som kan komma att behöva revideras.

Publikationen om provning i fält av självfallsledningar, P91, kan komma att beröras. Avgränsningen mellan P93 och P91 är tänkt som att P93 beskriver hur kontroll ska utföras och P91 hur det ska tolkas.

Under resten av våren och fram till början av hösten produceras texter samt bilder och figurer tas fram. Målsättningen är att nya P93 ska vara klar för remiss i början av nästa år.

Projektgruppen tar gärna emot synpunkter om revideringen under projektets gång.