Betongledning i dåligt skick efter 45 år

Publicerad: 29 mars, 2019

Det var vid en TV-inspektion i höstas som Vakin upptäckte hur dålig spillvattenledningen var. Foto Hans-Åke Mähler

Det var vid en TV-inspektion i höstas som Vakin upptäckte hur dålig spillvattenledningen var. Foto Hans-Åke Mähler

Vid en TV-inspektion av spillvattenledningen under Hamrinsberget i Umeå upptäcktes att det var i mycket sämre skick än förväntat. Svavelsyra har bildats och håller på att fräta sönder betongledningen. Dessutom vilar en dricksvattenledning på avloppsledningen varför åtgärder måste vidtas omedelbart så att ledningen inte brister.

Avloppsledningen berörs av 30 000 personekvivalenter och skulle den brista skulle det betyda att avloppsvattnet spolades rakt ut i Sandbäcken.

– Vi blev förvånade att skicket var så dåligt som det var. Vi misstänkte att det kanske inte var så fräscht, men bättre än så här trodde vi att det var, säger Robert Hansson som är VA-chef på Vakin, till SVT Västerbotten.

Omedelbart inleddes arbetet med att staga upp dricksvattenledningen för att avlasta trycket på avloppsledningen. Samtidigt har man börjat titta på en alternativ dragning av spillvattenledningen längst Strombergs väg.

Betongledningen är bara 45 år gammal och behöver nu bytas.

– Det är stora investeringar och får vi inte utnyttja hela deras livstid så är det dålig ekonomi, säger Robert Hansson.

Betongkorrosion uppstår under syrefattiga förhållanden då svavelväte kan frigöras i avloppsvattnet, som i sin tur bildar svavelsyra när den träffar på fuktig luft.