Teknikträffen fick höga betyg av deltagarna

Publicerad: 14 mars, 2019

STVF:s konferens Teknikträffen fick höga betyg av de som svarade på enkäten. Foto Jan Bjerkesjö

STVF:s konferens Teknikträffen fick höga betyg av de som svarade på enkäten. Foto Jan Bjerkesjö

Sammanställningen av de svar som deltagarna på Teknikträffen gav på en enkät är nu klar och visar att STVF:s konferens får höga betyg både från rörinspektörer och från läcksökare, som fanns med för första gången.

När Teknikträffen arrangerades i år, 31 januari till 1 februari, så var det rekorddeltagande eftersom läcksökare för första gången fanns på plats tillsammans med rörinspektörer. Ungefär hälften av deltagarna har också valt att svara på den enkät om hur man upplevde konferensen.

När det gäller programinnehållet på det gemensamma programmet var det invändig inspektion av vattenledningar, ergonomi till vardags för rörinspektörer och kontroll av felkopplingar som fick de högsta betygen. Också vattentäta skott, kamerainspektion/läcksökning samt läckage och miljöpåverkan fick höga betyg.

”Bättre utbud på ämnen än tidigare år, bådar gott inför framtiden” konstaterar en deltagare.

Bland de som lämnat förslag på föredrag och programpunkter kan nämnas ”Hur lockar vi fler till denna typ av arbete?” samt ”kommuner som lyckats bra med läcksökning” och då praktiska exempel även från mindre kommuner som lyckats bra. När det gäller grupparbeten och workshops är det ungefär lika många som vill ha sådana jämfört med de som inte vill.

Miljöanpassade TV-bussar med batteridrift var programpunkten som fick högst betyg bland rörinspektörernas seminariedel. Tekniktrender och information om STVF fick också höga betyg. Grundläggande läcksökning och innovativt och strategiskt arbete för ökad läckagekontroll lockade mest på seminariedelen för läcksökare.

Mycket uppskattat var utställningen med TV-bussar och utrustningen. ”Gör detta till standard med utställning av TV-bussar samt övrig kamerautrustning, som en minimässa med årets nyheter” skriver en av deltagarna.

Till slut verkar det som att konferensen ligger rätt både i tid och när det gäller veckodagar, dvs januari-februari samt torsdag till fredag, från lunch till lunch och gärna i närheten till Arlanda.