Rekordstort intresse för Rörnät och klimatkonferensen

Publicerad: 6 mars, 2019

RÖK-konferensen slår rekord på alla fronter, inte minst miniutställningens storlek. Foto Jan Bjerkesjö.

RÖK-konferensen slår rekord på alla fronter, inte minst miniutställningens storlek. Foto Jan Bjerkesjö.

Om tre veckor arrangerar Svenskt Vatten konferensen ”Rörnät och klimat” 26-27 mars i Göteborg och över 650 deltagare är anmälda. Miniutställningen har dessutom lockat 55 utställare. Konferensen slår rekord på alla fronter.
- Förhoppningen är att vi skapar en stor och bra mötesplats för alla som sedan ska gå hem till sin vardag och göra skillnad. Konferensen ska fungera som inspiration till lösningar på de stora utmaningar som vi står inför, säger Hans Bäckman på Svenskt Vatten.

Hans säger att man i år har renodlat programmet att hålla sig inom de VA-tekniska ramarna.

- De flesta deltagarna kommer att vara med båda dagarna och det är en skillnad mot tidigare.

Fyra publikationer
Den stora nyheten i år är förstås att Svenskt Vatten under våren kommer att släppa fyra stora publikationer. Annika Malm från RISE presentera P116, förnyelseplanering av VA-ledningar, under första dagens inledning. Något senare kommer Anne Adrup från Sweco, att presentera P113, effektivt underhåll av VA-system, samt Olof Persson från Pencon, som presenterar P115 vattenledningar och reservoarer. Under dag två kommer Krister Törneke från Tyréns att presentera P114, Distibutionskrav av dricksvatten.

- Framför allt är förnyelseplaneringen en tung utmaning för branschen. Vi har ett enormt ledningsnät som strategiskt måste förnyas, som gör att rätt ledning byts ut i rätt tid.

För att klara den utmaningen måste branschen ta till sig digitaliseringen och IT-verktyg för att göra rätt analys av ledningsnätet. P116 kommer att bli kursmaterialet i de följande kurser som Svenskt Vatten kommer att arrangera.

- På konferensens miniutställning kan deltagarna se många olika tekniker som kan utgöra underlag för strategierna.

Ändrar tidigare tänk
När det gäller underhåll, som också ingår i temadagen, så säger Hans Bäckman att branschen står inför ett paradigmskifte.

- Här ändrar vi hela vårt tidigare tänk genom att, som industrin, bli mer proaktiva för att effektivisera underhållsarbetet. Det är vad P113 handlar om som ett resultat av många års arbete och workshops.

Det gäller att stärka upp VA-organisationen att gå från akuta driftinsatser till proaktiv hantering och för att klara det måste organisationerna ha fler personer som jobbar kontinuerligt med frågorna.

- Rätt prioriteringar blir ekonomiska. Kompetensförsörjningen är också en utmaning som vi står inför, men kan VA-branschen arbeta mer modernt med IT så blir vi mer attraktiv att locka ungdomar. Men det är förstås ett långsiktigt arbete.

Rekordstort intresse
Det här är nionde gången som RÖK arrangeras och även om det började i liten skala är intresset i år rekordstort.

- Jag tror vår grundtanke med konferensen som den stora mötesplatsen för branschen och med handfasta konkreta föredrag med beprövade resultat är det som tilltalar väldigt många. Vi ser att många kommer till konferensen från samma VA-organisation vilket förstås är viktigt och som gör att nya idéer sprids och att man inte fastnar i vardagen. Konferensen är egentligen ett inspirationsmöte, säger Hans Bäckman.

Fotnot: Hans avslutade sin anställning på Svenskt Vatten sista februari, då han gick i pension vid 67 års ålder. Han kommer dock att arbeta under 2019 som projektanställd motsvarande en halvtidstjänst. Magnus Bäckström började sin anställning vid Svenskt Vatten 1 mars och är nu ansvarig för ”Rörnät och Klimat”, samt sekreterare i kommittén för Rörnät och Klimat, RÖK.

/Jan Bjerkesjö