Teknik stärker samarbete mellan rörinspektörer och läckagesökare

Publicerad: 5 februari, 2019

Samarbetet mellan rörinspektörer och läcksökare kommer att bli tätare i framtiden, spådde Peter Nyby. Foto Jan Bjerkesjö

Samarbetet mellan rörinspektörer och läcksökare kommer att bli tätare i framtiden, spådde Peter Nyby. Foto Jan Bjerkesjö

Under STVF:s Teknikträffen samlades för första gången rörinspektörer och läcksökare, något som troligen kommer att bli mer vanligt i framtiden.
- Vi står inför en gedigen utmaning att stätta status på en enorm mängd ledningar. Kameratekniken utvecklas och gör att samarbetet mellan rörinspektion och läcksökning går in i varandra. Vi har en spännande framtid framför oss.

Det sa Peter Nyby, Hamafo Teknik, under sina två föreläsningar under Teknikträffen. Och det var just teknik som hans föredrag handlade om, med en historisk tillbakablick, en ögonblicksbild av dagsläget och med hjälp av spåkulan en titt in i framtiden.

Rörinspektion och läcksökning var historiskt ett manuellt arbete, men som tack vare teknikutveckling har utvecklats och som på många sätt går in i varandra idag – och kommer att göra så ännu mer i framtiden.

Det är enorma mängder ledningar som är utmaningen för de som har till uppgift att sätta status på dessa. Sverige totala ledningsnät är, enligt Svenskt Vatten, cirka 412.700 km och består av till hälften det allmänna och till hälften det privata ledningsnätet. Av de oundvikliga vattenförlusterna beräknas hälften komma från privata servisledningar.

Återanskaffningsvärdet för huvudledningsnätet i landet bedöms ligga kring 600-800 miljarder kronor och drygt 200 miljarder för privata serviser.

Hur mycket är det då som rörinspektörer hinner inspektera i genomsnitt per år av de allmänna avloppsledningarna? Svaret är fem procent. Och hur mycket läcker dricksvattenledningarna i genomsnitt per år? Svaret är 25 procent.

- Vilka verktyg och resurser behöver vi för att klara uppgiften? Jag har tre svar på den frågan, nämligen fler läcksökare och rörinspektörer, ny teknik och kunskap, samt förståelse för att förebyggande statuskontroll i form av underhåll och inspektion är lönsamt.

Både rörinspektion och läcksökning lutar sig mot en allt bättre kamerateknik idag och i framtiden.

- Här kan ni vara med att påverka teknikutvecklingen. Vad behöver branschen? Det kan ni vara med att påverka.

Peter Nyby, medlem av STVF:s intressegrupp, slog också ett slag för att deltagarna skulle följa med till mässan RoKaTech i Kassel i en gemensam resa som 30-årsjubileande STVF arrangerar 7-10 maj.

- Vill ni bli uppdaterade på den allra senaste tekniken så rekommenderar jag att ni följer med på den här resan.

Förutom resa, hotell och mässinträde har också STVF ordnat exklusiva VIP-möten med utställare.

Klicka här för information och anmälan till RoKaTech-resan

För första gången deltog både rörinspektörer och läcksökare på Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

För första gången deltog både rörinspektörer och läcksökare på Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö