”Glöm inte bort att ta hand om dig!”

Publicerad: 4 februari, 2019

Sitter du på ett knä så byt åtminstone knä emellanåt! Foto Jan Bjerkesjö

Sitter du på ett knä så byt åtminstone knä emellanåt! Foto Jan Bjerkesjö

Många ägnar stor uppmärksamhet och tid åt att ta hand om sina verktyg och maskiner, men den viktigaste ”maskinen” är det lätt att ”glömma bort”. Teknik i all ära, vår kropp behöver också vård och uppmärksamhet så att vi klarar jobbet – och livet långt senare! Det var kärnbudskapet i naprapaten Pontus Melchert Lindells föreläsning på STVF:s Teknikträffen.
- Jag vill hjälpa er att upptäcka era riskzoner tidigt och som ni själva kan åtgärda.

Det första som Pontus gjorde var att be deltagarna resa på sig och anledningen till det är att vi sitter för mycket idag. Även om rörinspektörer har ett rörligt och omväxlande arbete så finns det riskzoner som hotar att på olika sätt skada kroppen.

En riskzon är alltså att sitta för mycket och framför allt sitta fel.

Pontus hade hämtat bilder från rörinspektioner och visade exempelvis prov på inspektörer som satt på ena knät under utförandet av vissa arbetsuppgifter.

- Jag säger inte att det är fel, men vi belastar knäts olika delar för stort tryck om vi sitter på det. Det sämsta är om man alltid gör saker på samma sätt, så om ni sitter på ett knä kan ni åtminstone variera vilket.

Det bästa sättet för en människokropp är att sitta på huk, något som är helt normalt och naturligt för små barn – och även vuxna fram till det att stolen uppfanns.

- Jag skulle vilja utmana er att under de kommande 30 dagarna försöka sitta på huk under totalt 30 minuter per dag.

Störst problem för rörinspektörer är värk från huvud, axlar och nacke framför allt, men även bröst och ländrygg. Det har sin förklaring i tunga lyft och kanske lyft som inte görs på rätt sätt.

- Det här är en bra utgångspunkt för oss naprapater eftersom vi snabbt kan få resultat för personer med dessa problem. Mitt tips är också att söka hjälp tidigt för det blir absolut inte bättre av att vänta.

En person som lyfter 50 kg med raka ben och rakt ut från kroppen utsätter ländryggen för en belastning på över 700 kg. Ingår dessutom en vridning, som i lyft av kameravagnar, uppstår skaderisker.

- Koppla av tio minuter efter jobbet varje dag genom att lägga upp benen på en stol och själv ligga på rygg på golvet. Då är belastningen av ryggen minimal och vi gör ryggen en jättetjänst.

En god ergonomi är något som varje arbetstagare har rätt till och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetet kan utföras på bästa sätt.

- Ha ”helikopterperspektiv” på arbetet, ringa in problemen och se till att de åtgärdas. Använd alla resurser som finns.
Pontus avslutade sin föreläsning med tips på töj- och stretchövningar för att motverka problem och värk.

Rätt andningsskydd
Erik Timen från Sundström tog sedan upp exempel på olika andningsskydd som finns för olika typer av arbetsuppgifter. Att välja rätt typ av andningsskydd har att göra med vilken typ av farligt ämne som man utsätts för. Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram ett andningsskyddsprogram och det är arbetstagarens ansvar att följa det.

Erik ställde den retoriska frågan om deltagarna kunde gissa på hur många i världen som skulle dö av damm i år. Svaret är hela sju miljoner människor.

- Damm är ett folkhälsoproblem och det är också ett problem som skadar kroppen över tid långt senare än när man utsattes.

Under många år var exempelvis asbest ett vanligt förekommande ämne i byggnationer av olika slag, vilket de flesta inom branschen fortfarande kommer i kontakt med. Asbest är ett fantastiskt material att bygga med, men framkallar cancer för människan.

Det är storleken på partiklarna som skapar problemen i kombination med hur farligt ämnet är och i vilken mängd som kroppen utsätts. Här finns andningsskydd med olika filter att ta skydd av.

- Det är framför allt partiklar som vi inte ser som skapar de största problemen. De två yrkesgrupperna som har flest sjukskrivningar är frisörer och bagare. Frisörer eftersom de kommer i kontakt med en mängd olika vätskor och bagare på grund av mjöldammet.

För rörinspektörer gäller att ha P3-filter med 99,95 procent filtereffektivitet.

- Många filter är att betrakta som engångsfilter som ska bytas ut. Här gäller det att ha koll på vad som står i manualen och ha koll på varandra och rapportera problem med användningen.

Rätt skyddshandskar
Malin Markbjer från Granberg gick igenom CE-märkningen när det gäller vilka skyddshandskar som ska bäras vid olika typer av arbeten.

- Generellt vill jag påstå att just handskar är extremt lågt prioriterade när det gäller att bära skyddsutrustning. Det kommer en ny lagstiftning i april i år som jag hoppas kan förändra den inställningen.

Alla skyddshandskar är märkta på olika sätt beroende på vad de ska skydda emot. Handskar märka med EN388 skyddar mot mekanisk risk, EN511 skyddar mot kyla, EN374 skyddar mot kemiska eller bakterologiska ämnen där exempelvis typ A skyddar mot minst 6 kemikalier under mer än 30 minuter.

- De flesta har ett skydd för maximalt 480 minuter, dvs en arbetsdag, och ska sedan slängas. De flesta är alltså att betrakta som engångshandskar.

Rätt andningsskydd påverkas av olika faktorer, som exempelvis partikelstorlek. Foto Jan Bjerkesjö

Rätt andningsskydd påverkas av olika faktorer, som exempelvis partikelstorlek. Foto Jan Bjerkesjö