Människan i fokus på andra seminariedagen

Publicerad: 1 februari, 2019

Det här är absolut det bästa sättet att sitta, menade Pontus Melchert Lindell. Varje barn kan det, men sedan blir det värre... Foto Jan Bjerkesjö

Det här är absolut det bästa sättet att sitta, menade Pontus Melchert Lindell. Varje barn kan det, men sedan blir det värre... Foto Jan Bjerkesjö

Teknik och maskiner i all ära, på andra seminariedagen av STVF:s Teknikträffen stod först den kanske allra viktigaste detaljen i fokus – nämligen den egna kroppen. Legitimerade naprapaten Pontus Melchert Lindell var först ut med bland annat tips hur vi kan förlänga och förbättra kroppens kapacitet.

Det första som Pontus tog upp var att vi i allmänhet sitter för mycket idag.

- Men samtidigt har jag förstått att ni rörinspektörer har ett rörligt arbete. Lyckos er!
Ett varningens finger höjde han för att vi inte ska göra på samma sätt som vi alltid gör – är vi vana att sitta exempelvis på ett knä vid brunnar så försök åtminstone att byta knä då och då. Alla barn kan sitta på huk och det är det bästa sättet att sitta, enligt Pontus, som föreslog att deltagarna under 30 dagar skulle ägna sig under 30 minuter per dag att försöka sitta på huk.

Seminariedeltagarna fick också ”rösta” om var på kroppen man upplevde det som mest ansträngande och inte helt oväntat var det nacke och axlar, tätt följt av bröstmuskler och ländrygg som var värst ut.

Andningsskydd
Erik Timen från Sundström Safety tog sedan upp exempel på olika andningsskydd och varför det är så viktigt att bära rätt skydd för rätt arbetsuppgift. Alla arbetsplatser ska ha ett andningsskyddsprogram om man arbetar med farliga ämnen och ansvaret för det ligger på arbetsgivaren. Han gav också exempel på olikheterna mellan partikelfilter och att dessa måste rengöras efter varje arbetspass eller bytas ut för att behålla sin funktion.

Malin Markbjer från Granberg tog därefter upp vikten med att välja rätt arbetshandskar beroende på vilka ämnen man utsätts för.

- Arbetshandskar vill jag säga är extremt lågt prioriterade till skillnad från annan skyddsutrustning, men är lika viktiga, menade hon.

Malin gick igenom vilka olika typer av handskar som finns och på vilka olika sätt de skyddar händer från olika typer av exempelvi farliga vätskor.

Läckage
Därefter avslutades Teknikträffen med två tekniska programpunkter. Först ut var Mathias von Scherling från RISE, vars föredrag handlade om läckage och miljöpåverkan. Hur mycket arbete ska vi lägga ned på att hitta inläckage exempelvis om vi inte har koll på utläckage? Vattenläckor blir tillskottsvatten och när det gäller bräddningar så är förstås skyfall påtagliga, medan det däremot kan vara de mer långsamma och små som i slutänden ger de stora problemen.

Att få ner utläckage till 0 procent kommer aldrig att uppnås, men kan Sverige med sina 25 procent närma sig danskarnas 10 procent så vore det att betrakta som optimalt.

Christoffer Johansson från Svapipe avslutade sedan seminariet med sitt föredrag om kontroll av felkopplingar. Där jobbar man från Svapipe med rök och färg för att komma åt och lösa problemen med tillskottsvatten.

- Dokumentation är oerhört viktigt. Data är visserligen färskvara, men att bygga upp en databas är det absolut bästa för att få en samlad information om vad som gjorts.

Hans råd var också att inte göra mer än vad man klarade att hantera i efterarbetet. Att börja i liten omfattning och trappa upp i lagom takt.

Christer Silver Holmberg var sedan siste man ut då han tackade Mats Rostö för att ha lotsat deltagarna på STVF genom programmet, att Mats Holme lotsat deltagarna på läckagekontroll genom sitt program och för att han och inte minst Karin Lundwall Welin från Branschkansliet ordnat så att 30-årsjubilerande STVF:s Teknikträffen blev en framgång.

Nöjda utställare
Linda Fjellström från utställaren Vretmaskin tyckte att seminariedagarna varit givande och att många visat intresse för de transportbilar som specialutrustats för att passa branschen.

- Vi kan specialutrusta bilarna från de allra enklaste transportbilar till de mest avancerade. Vi har träffat många av våra kunder här under Teknikträffen.

Peer-Christian Nordby från norska kollegorna i RIN deltog i möte med sina svenska kollegor, men var också nyfiken på programpunkterna under Teknikträffen. RIN:s motsvarighet, årsmötet med fackträff 14-16 augusti i Stavern, är just nu föremål för att finna ut ett bra och intressant program.

- Just programpunkterna med hur vi tar hand om oss själva fann jag intressant med tanke på att det förstås är det allra viktigaste. Teknik förändras och utveckas, vi sköter gärna om våra utrustningar ordentligt, men det är inte alltid som vi i lika hög grad tar hand om oss själva.

I RIN finns flera olika yrkesutövare och föreningen har ett bredare medlemsunderlag än sin svenska motsvarighet. Läcksökare har exempelvis ingått sedan många år och även andra, som exempelvis de som arbetar med spolning, finns med inom föreningen.

- Att träffas under en sådan här fackträff, men också ha tid för social samvaro, är väldigt viktigt. Här är vi kollegor och på måndag är vi åter konkurrenter.

Matz Malmgren från Hamafo Teknik och medlem av styrgruppen för Läckagekontroll var glatt överraskad av hur många som deltog i det första seminariet någonsin för den gruppen.

- Jag tänkte kanske i förväg att om 15-20 personer skulle delta skulle jag vara nöjd. Och nu kom det 50 stycken.

Tommy Ekblad, Kretslopp och Vatten Göteborg samt medlem av styrgruppen för Läckagekontroll, var också mycket nöjd med resultatet.

- Det är förstås bra om vi kan träffas och utbyta erfarenheter. På så vis lyfter vi branschen totalt sett.

Erik Timen från Sundström visade prov på både förträffliga som bedrövliga sätt att använda andningsskydd. Foto Jan Bjerkesjö

Erik Timen från Sundström visade prov på både förträffliga som bedrövliga sätt att använda andningsskydd. Foto Jan Bjerkesjö