STVF firade 30 år med rekorddeltagande på Teknikträffen

Publicerad: 31 januari, 2019

Det blev rekorddeltagande då STVF firade 30 år med seminarieprogrammet Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

Det blev rekorddeltagande då STVF firade 30 år med seminarieprogrammet Teknikträffen. Foto Jan Bjerkesjö

Första dagen av STVF:s seminarium Teknikträffen genomfördes på torsdagen vid First Hotel på Arlandastad. 30-årsjubilerande STVF kunde räkna in ett rekordstort antal deltagare, mycket tack vare att Läckagekontroll deltog med eget program, förutom ett antal gemensamma föreläsningar.

Teknikträffen inleddes med att varje utställare fick beskriva sin verksamhet på 60 sekunder. Men det fanns förstås gott om tid under dagen, och under morgondagen, att titta närmare på utställarnas produkter och prata med representanterna.

Mats Rostö, ordförande i SSTT, hälsade därefter de cirka 170 deltagarna välkomna och berättade om STVF:s historia från 1989 och framåt innan Christer Silver Holmberg, STVF:s intressegrupp och Botkyrka kommun, tillsammans med Anne Adrup, Sweco inledde STVF:s program med att uppmana deltagarna att komma med förslag till förbättringar av P93/103/91 som under året och under 2020 kommer att vara föremål för revideringar.

Peter Nyby, Hamafo Teknik och medlem av STVF:s intressegrupp, tog i sin föreläsning om tekniktrender, både ur historiskt perspektiv, som dagsläge samt vad vi kan förvänta oss av framtiden. Teknikutvecklingen tar ju sällan semester utan pågår ständigt till gagn för branschen. För att ta del av det allra senaste uppmanade Peter Nyby deltagarna att följa med på STVF:s resa till mässan RoKaTech i Kassel i maj.

Två miljöpunkter följde därefter, först ut var Johan Törnberg Dolva, rådgivare för hållbart företagande från Sustema, som tog upp miljöcertifiering och miljöpolicy i sitt föredrag. Jakob Kesselberg från Vretmaskin och medlem av styrgruppen för Läckagekontroll, tog i sitt föredrag upp miljöanpassade TV-bussar med batteridrift.

Tommy Ekblad, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten samt medlem av styrgruppen för Läckagekontroll, inledde en programpunkt om invändig inspektion av vattenledningar, som vidaeutvecklades av Anna Åhr Evertson, Norrvatten samt medlem av styrgruppen för Läckagekontroll. Programpunkten avslutades av Mickael Laine från Veolia, företaget som sköter inspektioner för Norrvattens räkning.

Programmet avslutades av Christer Silver Holmberg, som berättade om hur långt STVF nu har kommit och vart man är på väg i framtiden.

Läckagekontroll
Programmet för cirka 50 deltagare i Läckagekontrolls första samling någonsin inleddes med att Mats Holme hälsade välkommet innan Matz Malmgren, Hamafo Teknik och medlem av styrgruppen, gick igenom grundläggande läcksökningsteknik med erfarenheter från sin mångåriga verksamhet som bland annat utbildare av läcksökare.

Tommy Ekblad gick igenom hur Kretslopp och Vatten arbetar innovativt och strategiskt för ökade läckagekontroll. Läckagekontrolls program avslutades med en paneldebatt som Jakob Kesselberg ledde och med deltagarna Tomas Helenius, projektledare Värmdö och ordförande i SSTT:s svenska arbetsgrupp, Johanna Lindgren, VD Norrvatten, Peter Hopstadius Eriksson, Vakin och medlem av styrgruppen för Läckagekontroll, samt Anne Adrup, Sweco och medlem av svenska arbetsgruppen av SSTT, ställdes inför ett flertal frågor om dagsläget och med funderingar för framtiden för bland annat förnyelsearbetet av ledningsnäten.

Första dagen av Teknikträffen avslutades med att Peter Nyby tog upp frågan om det är vattentäta skott mellan kamerainspektion och läcksökning – och svaret där blev nog att framtiden kommer att innehålla ett tätare samarbete.

Progammets sista punkt var ett humoristiskt inslag av ”kommunalrådet Gunnar Johansson från Gimo” som rev ned skrattsalvor i sina försök att locka deltagarna att investera i ortens framtid med argument av bland annat ”en konstant arbetslöshet” och där kommunala frågor ”löstes i Rotary över en gin och tonic”. Kommunalrådet uppmanade deltagarna att ta med kreditkortet till kvällens bar för vidare resonemang.

Kvällen avslutades festligt med en gemensam middag och underhållning av medlemmar ur Duelling Pianos.

Vi kommer på STVF:s och SSTT:s hemsidor att informera mer ingående från olika föredrag senare.

För första gången träffades 50 medlemmarna av Läckagekontroll med eget program. Foto Jan Bjerkesjö

För första gången träffades 50 medlemmarna av Läckagekontroll med eget program. Foto Jan Bjerkesjö