Hans Bäckman: Alla ledningsägare behöver en genomarbetad förnyelseplan

Publicerad: 12 december, 2018

Alla ledningsägare behöver en genomarbetad förnyelseplan menar Hans Bäckman, Svenskt Vatten. Foto Jan Bjerkesjö

Alla ledningsägare behöver en genomarbetad förnyelseplan menar Hans Bäckman, Svenskt Vatten. Foto Jan Bjerkesjö

År 2016 uppgick investeringarna i förnyelse av ledningsnätet enligt Svenskt Vatten, SV, till drygt tre miljarder kronor (VASS drift 2017). Alla kommuner har ett förnyelsebehov, men hur stort det är beror naturligtvis på varje unikt specifikt område och VA-organisation.
- Det viktigaste är att alla har en väl genomarbetad förnyelseplan, att man har kunskap om sitt ledningsnät, vilket är ett gigantiskt arbete. Vi pratar här om ett nät motsvarande fyra-fem varv runt ekvatorn när det gäller det allmänna nätet, säger Hans Bäckman, projektledare inom rörnät och klimat på SV.

Och för att klara den uppgiften måste ledningsägarna utnyttja den digitala tekniken och använda alla uppgifter som finns samlat i olika databaser.

- Annars är det helt omöjligt att göra en bra förnyelseplan.

Många kommuner har förstås gjort förnyelseplaner och jobbar aktivt med dessa, men spridningen inom landet är stor. Under 2019 kommer SV:s fokus att ligga på underhåll och förnyelsearbetet genom två publikationer, som inom kort kommer att gå ut för remissbehandling.

- Den ena handlar om förnyelseplaneringen av ledningsnät, med namnet P116, och parallellt kommer remissbehandlingen av P113, som handlar om effektivt underhåll av ledningsnäten.

Det här är ett mångårigt projekt som SV drivit och som nu alltså går mot en slutgiltig lösning.

Underhåll och förnyelse går hand i hand
- Underhåll och förnyelse går hand i hand och vi har hämtat inspiration från industrins proaktiva sätt att bedriva underhåll. VA-branschen har traditionellt haft en mer reaktiv inställning till underhåll, man ser vad som händer och fixar det. Vi måste göra mer professionella prognoser framöver och vi måste ha koll på våra VA-system.

P113 och P116 kommer att presenteras på den nionde upplagan av konferensen ”Rörnät och klimat”, som 2019 arrangeras 26-27 mars i Göteborg.

- Vi kommer att ägna hela den första dagen av konferensen på temat förnyelse och underhåll av VA-system. Vi storsatsar på de här frågorna som kommer att bli väldigt viktiga under 2019. Vårt bidrag blir att lyfta frågorna på ett professionellt sätt.
Svenska kommuner står inför en enorm ekonomisk utmaning när det gäller underhåll och förnyelse av ledningsnäten.

Förnyelsetakten måste öka med 40 procent
Enligt en nyligen publicerad SVU-rapport måste förnyelsetakten öka med 40 procent.

SV rekommenderar ingen specifik förnyelsetakt för ledningsägarna utan Hans Bäckman säger att man vill ”indikera på att takten behöver öka”.

- Dilemmat i Sverige är inte i första hand att vi saknar pengar, utan det stora problemet är bristen på kompetenta VA-tekniker som kan ta ansvaret. Vi pratar här om många miljarder och då är det självklart viktigt att man gör rätt typ av åtgärd och förstärker rätt ledningar och ledningssträckor. Med dålig planering finns en stor risk att man gör av med väldigt mycket pengar på fel ställen till liten nytta.

Flaskhalsen inom VA-branschen är kompetensutvecklingen på alla nivåer – på beställarsidan såväl som bland entreprenörer och konsulter – som behövs för att klara en ökad förnyelsetakt på rätt sätt.

- Förnyelse är inget självändamål utan man måste verkligen veta att man har en förnyelseplan som gör att pengarna som satsas hamnar rätt. Det är många aspekter som måste beaktas för vilken åtgärd som behövs göras. Omläggning eller NoDig. Det måste vara genomarbetat.

Två stora publikationer P113 och P116
Det är med det perspektivet som SV:s satsning 2019 på två stora publikationer inom underhåll och förnyelse ska göras. Med satsningen kommer bland annat kursverksamhet, men förnyelsearbetet kan inte invänta utbildningen innan åtgärderna tas.

- Vi har inte tid med att först utbilda och sedan förnya. Ska vi öka förnyelsetakten tror jag att hämskon blir att inte rätt objekt tas fram. I många kommuner råder konkurrens med ett hårt tryck på nya anläggningar. Vi bygger nya VA-ledningar för 7,6 miljarder per år i Sverige, vilket är rätt otroliga siffror. Det är klart att man har en begränsad kompetensmassa att ta av, antalet personer som jobbar inom VA.

Inom branschen pratar man allt oftare om ”Smarta VA-system” där man ta användning av IT-stöd i förnyelsearbetet.

- Alla dessa frågor lyfter vi på konferensen ”Rörnät och klimat” där vi också kommer att titta på ett exempel från Stockholm där man använder artificiellt intelligens, AI. Kreativiteten är stor nu när det gäller effektiv ledningsförnyelse och smarta VA-system, säger Hans Bäckman.