”Alla kommuner har problem med tillskottsvatten”

Publicerad: 26 november, 2018

Företaget Svapipe, som Christoffer Johansson startade 2015, använder dels rök och dels färgat vatten för att på snabbaste, effektivaste och enklaste sättet hitta tillskottsvattnet. Foto och illustration: Svapipe

Företaget Svapipe, som Christoffer Johansson startade 2015, använder dels rök och dels färgat vatten för att på snabbaste, effektivaste och enklaste sättet hitta tillskottsvattnet. Foto och illustration: Svapipe

Tillskottsvatten är ett stort problem för de flesta kommunerna, för att inte säga alla, och det är nyckelfrågan för Christoffer Johanssons föredrag på STVF:s Teknikträffen 1 februari 2019.
- Det beror på gamla synder, att man lade spygatter och dräneringar, att stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dagvattennätet.

Tillskottsvatten kan alltså bero på läckage mellan spill- och dagvattenledningarna i huvudledningsnät och servisledningar, på inläckage eller på felkopplingar. Företaget Svapipe, som Christoffer Johansson startade 2015, använder dels rök och dels färgat vatten för att på snabbaste, effektivaste och enklaste sättet hitta tillskottsvattnet.

- En av våra viktigaste parametrar är dokumentationen, vikten av att protokollföra arbetet för att kunna redovisa resultatet till beställaren. Med våra färgkoder kan beställaren räkna fram exempelvis hur mycket tillskottsvatten vi hittat.

En ledningsinventering ger beställaren underlag för att komma tillrätta med källaröversvämningar eller pumpstationer och reningsverk där massor av rent vatten hanteras i onödan.

Rök och färgat vatten

- Det vi letar efter är oftast det snabba vattnet, skyfall som gör att en mängd vatten strömmar till pumpstationer och här använder vi rök för att hitta läckor och felkopplingar. Som ett komplement till röken kan vi använda färgat vatten för att säkerställa hur stuprör, spygatter, rännstensbrunnar m.m. är kopplade.

- Rök i kombination med färgat vatten är den säkraste metoden för att hitta felkällor. Anser i alla fall vi!

Christoffer Johansson sticker inte under stol med att Svapipe använder en metod av flera för att finna tillskottsvatten, men att det viktigaste är analysen av undersökningarna och att dessa presenteras på bästa sätt till beställaren.

- Vi vill förstås att beställaren åtgärdar det vi hittade och därför måste vårt underlag vara korrekt. Och att när beställaren är klar i ett område går vidare till nästa. Att det här blir ett sätt för kommunen att kontinuerligt arbeta med problemen.

Behovet är stort

Behovet är stort bland beställarna och förfrågningar kommer kontinuerligt till Svapipe.

- Klimatförändringarna innebär inte att det regnar mer än tidigare, men däremot att det regnar större mängder på kortare tid, vilket ger mer belastningar på ledningsnäten jämfört med tidigare.

Svapipe, med säte i Mölnlycke, har sedan 2015 gått från tre anställda till idag åtta. Och just kompetent personal är en nyckelfråga för att lyckas. Kompetensen kan man inte lära sig i skolan utan måste arbeta praktiskt under flera år. Därför har företaget också gedigna egna utbildningsprogram.

- Vi ser att hårdare krav ger ökat tryck på tillskottsutredningar och kontroll av felkopplingar. Vi har spännande nyheter på gång och ser positivt både på utvecklingen inom VA och för Svapipe. Dessutom har vi väldigt roligt!

Fotnot: Christoffer Johansson håller föredraget ”Kontroll av felkopplingar” kl 12.15 den 1 februari på STVF:s Teknikträffen.

Läs mer om Svapipe

Läs mer om Teknikträffen