Rörinspektion för beställare

Publicerad: 14 november, 2018

Kursmaterial till Rörinspektion för beställare. Foto Jan Bjerkesjö

Kursmaterial till Rörinspektion för beställare. Foto Jan Bjerkesjö

I dag genomförs kursen "Rörinspektion för beställare" genom ett samarbete mellan Svenskt Vatten och SSTT. Kursledare är Anne Adrup, Sweco, och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun. Kursen är angelägen eftersom kompetensen bland beställare är mycket varierad.

Trots det finns det tomma platser till utbildningen.

- Intresset är tyvärr inte så stort. Det är tio anmälda och även om kursen går en gång per år är den ändå svår att få full. Det skulle kunna vara 20–25 personer, säger Anne Adrup.

- Ändå vet vi att det inspekteras alldeles för lite och att många beställare inte har tillräcklig kunskap.

Varför läggs inte större vikt bland beställare att verkligen göra en bra upphandling?

- Det är svårt att förklara. En del mindre kommuner har inte tillräckliga resurser, andra ser rörinspektioner kanske som ett nödvändigt ont, medan det finns de som verkligen ser nyttan av att ha ett bra underlag för framtida planering, säger Christer Silver Holmberg.

Det kan vara så att vissa som beställer inspektion inte vet vad man kan förvänta sig av dagens kameror, att beställaren samtidigt kan exempelvis få lutningsmätning och ovalitetsmätning.

Kursen vänder sig både till de som vill veta mer och de som är helt nya på området. Kursen baseras bland annat på P93 och TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

- Vi går igenom hela kedjan, om vad man som beställare ska tänka på: Varför ska man inspektera. Syftet med inspektionen styr vad man får. Vilket underlag ska man ta fram för att få ett bra resultat? Vad mer kan man göra än själva inspektionen? Lite om hur man handlar upp. Hur hanterar man projektet, som exempelvis en områdesinspektion. Hur man utvärderar resultatet, säger Anne Adrup.

- Vi blandar teori med visning av verkligheten - hur kan man exportera data från sin databas och hur lägger man sedan in resultaten?

En rörinspektion är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ger ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering, förutom att vara ett verktyg för besiktning av nylagda och renoverade ledningar.

Höstens kurs blir den fjärde som arrangeras.

Läs även Vinst både för beställare och rörinspektörer