Regionala skillnader på satellitfilmning

Publicerad: 18 september, 2018

Olika versioner av satellitkameror.

Olika versioner av satellitkameror.

En satellitkamera ger stora fördelar när det gäller filmning av ledningar.
- Utrustningen som filmar huvudledningen kompletteras med att en satellitkamera ger en bild av servisledningarna. Tack vare den totalbilden får man en bra översikt över området, konditionen i ledningsnätet och att man vet var serviserna ligger, säger Edor Boström, Averode Consulting och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp och STVF:s intressegrupp.

Trots fördelarna är det stora regionala skillnader i Sverige på var satellitkameror används.

- Det beror dels på tillgången till sådan utrustning och dels på intresset från kunderna. Helt klart är att om satellitkameror finns att tillgå borde beställaren se nyttan med det så att utrustningen används mer och mer.

Att använda satellitkamera är billigare än att filma ledningarna på traditionellt sätt.

- Annars ska du in i varje hus eller på något annat sätt få tillgång till ledningarna från fastighetsägare. Vid en förnyelse av huvudledningen är förstås kommunen eller ledningsägaren intresserad av att se hur det ser ut även i servisledningarna.

Filmas serviser på uppdrag av en kommun med satellitkamera så görs det normalt in till en förbindelsepunkt, gränsen mellan kommunens och en fastighets ledning. I vissa fall kan kommunen be om tillstånd att filma hela servisen för att få en helhetsbild. Om ledningar ska förnyas kan fastighetsägaren erbjudas att få sin servis förnyad vid samma tillfälle. Startavgiften blir på det sättet lägre.

Själva satellitkamerorna ser i stort sett ut som de gjorde från början. Det som utvecklats är storleken på hela utrustningen, som blivit allt mindre och därför även klarar mindre rör.

En utrustning med satellitkamera är en relativt stor investering och därför gäller det för entreprenören att marknadsföra sig och skapa jobb.

- Beställarna vill förstås först se nyttan med satellitfilmning för att inse hur bra det är. För entreprenören gäller det att tro på sin investering. Det finns många goda exempel på filmning med satellitkameror, säger Edor Boström.

Text: Jan Bjerkesjö

P93 Satelit är tagen från Svenskt Vattens Publikation P93.

P93 Satelit är tagen från Svenskt Vattens Publikation P93.