Därför är lutningsmätningen viktig

Publicerad: 14 september, 2018

Motordriven kamera som innehåller mätelektronik.

Motordriven kamera som innehåller mätelektronik.

Lutningsmätning omgärdas av en hel del missförstånd om bland annat funktion.
- Många har inte förstått vikten av att vara noggrann när mätningen görs. Jag tycker man hör sådana historier dagligen bland våra kunder, säger Edor Boström, Averode Consulting och medlem av STVF:s intressegrupp.

Ju noggrannare mätningen görs desto bättre resultat. Det låter kanske självklart, men okunskap gör att många beställare inte förstår vikten av lutningsmätningen.

- Det finns förstås båda delarna. Kontrollanter som jobbar på uppdrag av kommuner och ledningsägare tar naturligtvis resultatet på fullt allvar.

En lutningsmätning görs för att se att ledningarna i exempelvis ett nybyggt bostadsområde ligger i fall så att den hydrauliska funktionen uppnås för att undvika bakfall. Specifikationer vid en upphandling utgår från Svenskt Vattens publikationer P91 och P93.

- För att göra ett bra jobb krävs att man kalibrerar utrustningen och att man startar upp på ett visst sätt. Det här har inte alla förståelse för eftersom tiden det tar kostar pengar. Idag ska allt ske så snabbt.

En promilles fall

Edor nämner exempel på nya ledningar som lagts med under en promilles fall, dvs näst intill ingenting.

- Det står i Svenskt Vattens manual att bakfall inte får förekomma, men med en sådan liten lutning blir bakfallet inbyggt beroende på rörets konstruktion i tillverkningen.

Sådana exempel kan uppstå av olika orsaker. Det kan exempelvis bero på att den som lägger lägst anbud vinner, men att anbudet satts så lågt att entreprenören inte har råd att göra det ordentligt, vilket i sig kan leda till att billigare rördetaljer används. Det kan i sin tur leda till att långa rör av plast blir krokiga och kurviga vid läggningen eller att det blir ”berg-och-dalbana”.

- Konsekvensen blir då en tvist mellan ledningsägare och entreprenörer om ledningen inte blir godkänd och vem som ska stå för värdeminskningsavdraget.

Ett annat exempel är att entreprenören använder enkla brunnar och sedan sätter böj på ledningen efter brunnen istället för att sätta brunnar med flera utgångar. Konsekvensen av det blir att filmning av rören blir komplicerade och man riskerar inbyggda mätfel.

Vad är lösningen?

- Att entreprenören får göra sitt jobb enligt anvisningar från Svenskt Vatten. Att tiden som behövs för att göra det inte ruckas på.

Arbetet med att uppdatera handböckerna, som P93, har påbörjats och här ska man försöka förtydliga saker som dessa.

- Det förutsätter dock att den som är beställare läser manualen och inte bara skriver in något som kollegan gjorde förra året. Att ha mätinstrumenten och utnyttja dem fullt ut ger ett väldigt bra resultat. Inte minst för att kunna avgöra de hydrauliska förutsättningar, säger Edor Boström.

Text: Jan Bjerkesjö

Grafisk presentation av ledningens horisontalprofil som finns på protokoll från undersökningen.

Grafisk presentation av ledningens horisontalprofil som finns på protokoll från undersökningen.