Ny intressegrupp för läcksökning – SSTT Läckagekontroll

Publicerad: 27 augusti, 2018

Bilden är tagen vid en kurs i läcksökning under våren med Matz Malmgren som instruktör. Foto Jan Bjerkesjö

Bilden är tagen vid en kurs i läcksökning under våren med Matz Malmgren som instruktör. Foto Jan Bjerkesjö

Utifrån ett förslag från STVF:s arbetsgrupp har SSTT:s styrelse fattat beslut om att bilda en ny intressegrupp inom föreningen för läckagekontroll och läcksökning.

Bakgrunden är att de personer som arbetar med läckagekontroll hittills har saknat ett forum för gemensamma frågor. Läckagekontroller använder schaktfri teknik och är en verksamhet som berör många av SSTT:s och STVF:s medlemmar. En bra utförd läckagekontroll ger både ekonomiska och miljömässiga vinster samt hjälper till att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet. Ett flertal av SSTT:s medlemmar arbetar med läckagekontroll och en intressegrupp inom det området ger föreningen större medlemsnytta och mer medlemsengagemang.

Syftet är att bilda ett forum och mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning samt utbildning kring och utveckling av tekniker för läcksökning och läckagekontroll. De tilltänkta medlemmarna är alla aktörer inom läckagekontroll, som exempelvis läcksökare, ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter.

En interimsstyrgrupp har bildats för att sätta upp mål för verksamhet och ta fram en handlingsplan för intressegruppens organisation. Styrgruppen består till att börja med av Matz Malmgren från Hamafo, Tommy Ekblad Kretslopp och Vatten, Jakob Kesselberg Vretmaskin, Peter Rydegård Stockholm Vatten samt Peter Nyby från Hamafo/STVF. Gruppen kommer att kompletteras med två eller tre representanter för olika ledningsägare. Arbetet stöds av STVF:s arbetsgrupp och SSTT.

Med ambitionen att höja kunskap och säkerställa kvalitet kring arbete med läckagekontroll kommer intressegruppen, i samarbete med Svenskt Vatten, ansvara för vidareutveckling av utbildning och vägledning samt diplomering och auktorisation av ”läcksökare”.

En inbjudan till att engagera sig i intressegruppen för läckagekontroll kommer att skickas ut i början av hösten och det första större mötet med gruppen kommer att ske i samband med SVTF:s Teknikkongress där gruppen kommer att utgöra en del av kongressen samt även erbjuda en halvdags seminarieprogram med inriktning mot läckagekontroll.

- Varmt välkomna! Jag är mycket nöjd med att läcksökarna vill organisera sig och ansluta sig till oss i SSTT. Området läckagekontroll kommer stärka föreningen i vårt utvecklingsarbete att öka användandet av schaktfria metoder samtidigt som läcksökarna får en stabil plattform för utveckling. Vi ökar på detta sätt medlemsnyttan hos våra medlemmar, säger Mats Rostö ordförande SSTT.