Ny intressegrupp för läcksökning

Publicerad: 3 juli, 2018

Bilden är tagen vid kursen för läcksökning som genomfördes i början av juni. Foto: Jan Bjerkesjö

Bilden är tagen vid kursen för läcksökning som genomfördes i början av juni. Foto: Jan Bjerkesjö

SSTT styrelse tog beslut i början av juni att bilda en ny intressegrupp för läcksökning och kommer inleda diskussioner efter sommaren hur gruppen ska verka inom organisationen.

De personer som arbetar med läcksökning har idag inte något forum för gemensamma frågor. Läcksökning använder schaktfri teknik och är en verksamhet som berör många av SSTT:s medlemsföretag. Ett flertal av SSTT:s medlemmar arbetar med läcksökning och en intressegrupp inom det området skulle ge föreningen större medlemsnytta och mer medlemsengagemang.

SSTT/STVF kan i samarbete med Svenskt Vatten ansvara för vidareutveckling av utbildning och vägledning samt diplomering/auktorisation av ”läcksökare”.

I samband med STVF:s Teknikkongress kan läcksökningsgruppen delta i programmet och ha egna seminarier.

- Varmt välkomna! Jag är mycket nöjd med att läcksökarna vill organisera sig och ansluta sig till oss på SSTT. Området Läcksökning kommer stärka föreningen i vårt utvecklingsarbete att öka användandet av schaktfria metoder samtidigt som läcksökarna får en stabil plattform för utveckling. Vi ökar på detta sätt medlemsnyttan hos våra medlemmar, säger Mats Rostö ordförande SSTT.