Eva behövde mer kunskap om läcksökning

Publicerad: 12 juni, 2018

Eva Bergman var en av de 16 deltagarna på grundkursen i läcksökning. Foto: Jan Bjerkesjö

Eva Bergman var en av de 16 deltagarna på grundkursen i läcksökning. Foto: Jan Bjerkesjö

Eva Bergman från Kristinehamn var en av de 16 deltagarna på grundkursen i läcksökning, som Svenskt Vatten arrangerade med Matz Malmgren från HAMAFO Teknik som kursledare 4-5 juni. Som nyanställd behövde Eva mer kunskap för att klara sitt arbete i hemmakommunen.

Till vardags är Eva Bergman vattenmätartekniker hemma i Kristinehamn och byter mätare hos hushåll och på företagsfastigheter. Grundkursen i läcksökning behövde hon som nyanställ och i behov av mer kunskap om metoderna.

- Eftersom jag är ny inom VA-branschen och inte har någon tidigare erfarenhet av läcksökning så tycker jag att jag fick lära mig mycket på sådan kort kurs. Med blivande erfarenhet så kan man nog få stopp på många små läckor i framtiden.

Många kommuner har infört bevattningsförbud - tror du att det bara är början på vilken vikt vi kommer att ge vatten i framtiden?
- Att kommuner har bevattningsförbud är en bra uppmärksamhetsfaktor för invånarna i kommunen och kan visa folk hur viktigt och hur beroende vi är av vatten. Vatten tar oftast många som en självklarhet att det SKA bara komma ur kranen.

Tror du att en påbyggnadskurs efter något/några år skulle vara bra för ditt jobb?
- Ja, det tror jag. Ny teknik och nya material utvecklas allteftersom och sedan så kan man utbyta erfarenhet med andra deltagare.

Läs hela artikeln här