Skövde arbetar proaktivt med ledningsnäten

Publicerad: 25 april, 2018

Tomas Lindberg är ansvarig för ledningsnäten i Skövde kommun. Foto Jan Bjerkesjö

Tomas Lindberg är ansvarig för ledningsnäten i Skövde kommun. Foto Jan Bjerkesjö

Ifjol hade Skövde kommun 12 stycken avloppsstopp. Det gör bedömning av Skövde till ”mycket god” av Svenskt Vatten. Bakom resultatet ligger ett mångårigt förebyggande arbete.

- Det var ett arbete som inleddes av min företrädare Christer Ottosson, som stenhårt drev arbetet med att hålla förnyelsetakten på en hög nivå. På det viset var det lätt för mig att ta över, säger Tomas Lindberg, som är ansvarig för hela ledningsnätet idag.

Totalt finns det 96 mil ledningar varav 58 mil avloppsledningar. Förnyelsetakten är i snitt cirka 120 till 150 år. 20-25 km ledning filmas varje år och Skövde kommun har ett upphandlat avtal med XR Miljöhantering för det arbetet.

- Via VABAS har vi basfakta om ledningsnätet som avgör var och hur mycket vi filmar. XR tar även hand om efterarbetet med de uppgifter vi får efteråt och att dessa går in i databasen. Av dessa bygger vi vårt underhållsprogram.

Tomas Lindberg visar prov på uppgifter från filmning 2015 som nu ligger till grund för årets åtgärder.

- Det är en sträcka på 400 meter som avloppsrallarna strumpade i dag och anledningen var en tryckavloppsledning som vi skulle ansluta, som gör att risken för skador ökar.

Även om det finns ledningar som inte är filmade i Skövde så har Tomas en bra koll på läget. Han visar upp kartor över ledningar som har filmats och ledningar som kommer att filmas. All data har man sedan sparat ”i molnet” där tio års filmningen nu arkiverats via en microsofttjänst och som antingen kan streamas eller laddas ner.

Läs hela artikeln här