NoDig är svaret på framtidens utmaningar

Publicerad: 9 mars, 2018

Simon Åkerlund, NCC och SSTT:s svenska arbetsgrupp, berättade om schaktfritts långa historia och vilken roll som de schaktfria teknikerna kommer att ha i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer.

Simon Åkerlund, NCC och SSTT:s svenska arbetsgrupp, berättade om schaktfritts långa historia och vilken roll som de schaktfria teknikerna kommer att ha i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer.

Simon Åkerlund gav vid SVOA:s mässdag en historisk exposé över hur schaktfritt vuxit fram under en lång rad av år och nu har en nyckelroll i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer.
- Många tror att det här är något nytt och obeprövat. Den myten ska vi slå hål på här och nu, konstaterade han.
SSTT har en allt viktigare roll att spela när Sverige står inför nya utmaningar som berör ledningsägare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.
- Schaktfritt har tydliga fördelar genom att man får mycket för pengarna, att tekniken är miljövänlig och störningarna på exempelvis trafiken är små, plus att arbetet går fortare.
Schaktfritt är inte bara bra när det gäller problem med ledningar av olika slag, med tekniker som slipning, rörspräckning, formpassat, styrd borrning, PU-Liner, cementbruksisolering, utan även för brunnsrenovering, flexibla foder, hammarborrning med mera.
Simon Åkerlund backade också bandet till industrialiseringen av Sverige då ledningsnätet började byggas för att klara alla problem som växande städer orsakade.
- NoDig började redan på 1950-talet i Göteborg där man startade med rörtryckning. På 1960-talet kom tekniken cementbruksisolering efter Stockholm Vattens problem med bitumenisoleringar som släppte och på 1970-talet låg fokus på avlopp och problem med inläckage etc.
- På 1980-talet hände allt, från första jordraketen, via spolbilar och världens första UV-härdade glasfiber i Norrland, till början på styrd borrning, Och inte minst – 1989 bildades SSTT.
- På 1990-talet etablerades den schaktfria tekniken på marknaden. På 2000-talet fick styrd borrning sitt stora genombrott i Sverige i samband med bredbandsutbyggnaden.
- Fram till idag har efterfrågan på NoDig ökat stadigt och kraven på material och installationer ökar.
2014 var ett speciellt år eftersom Oslo startade en innovationsupphandling med schaktfri avslutning av vattenservis till huvudledning – och tre år senare finns prototyper för det.
Genom att visa en reklamfilm från 1985 kunde Simon Åkerlund visa att man redan då ”tänkte rätt” när det gäller fördelarna med schaktfria metoder – och det var dessutom innan miljöfrågorna blev allt viktigare.
Sverige står inför stora utmaningar när det gäller ledningsnätet.
- Vi har ett åldrande nät som måste förnyas, växande städer och samhällen, samtidigt som det finns allt mindre ledig yta under marken runt om i landet. Klimatet, kostnadseffektiva lösningar och kvalitativa material står i fokus. Allt detta går att lösa och de schaktfria teknikerna kommer få en nyckelroll i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer. Nya lagförslag om obligatoriska förnyelseplaner visar att även politikerna inser allvaret, säger Simon Åkerlund.

Text och foto: Jan Bjerkesjö