Morgondagens renovering av ledningsnät

Publicerad: 9 mars, 2018

Ett par hundra besökare kom till SVOA:s mässa den 8 mars, som hade temat

Ett par hundra besökare kom till SVOA:s mässa den 8 mars, som hade temat "Morgondagens renovering av ledningsnät".

De flesta tar för givet att drickbart vatten ska komma ur kranen i hemmet, men väldigt få vet om att behovet av ledningsnätens renoveringar är en växande miljöfråga. Bland kommuner finns det exempel både på de som satsar väldigt lite medel och skjuter frågan framför sig - och de som har genomarbetade metoder för att kontinuerligt ta hand om frågan. Men även om rent dricksvatten är en mycket stor och viktig framtidsfråga lär det inte vara en av de hetare valfrågorna i år.
Morgondagens renovering av ledningsnät var temat för Stockholm vatten och avfalls mässa den 8 mars i lagerlokalerna i Bromma. Ett par hundra besökare flockades till utställarnas minimässa och ett kortare seminarieprogram.
Målet med mässan var att skapa en plattform för utveckling av dagens metoder och kommande behov av drift och underhållsmetodik.
Hans Bäckman från Svenskt Vatten öppnade mässan genom att prata om vikten av att ha ett kvalitetstänk hela vägen från fabrik till ledningar i drift. Han gav en översikt om läget i Sverige angående plaströrskvalitet och pågående forskning. Han gav också konkreta prov på den statistik som göms i ”VASS Rörnät” om materialval vid nyanläggningar och val av förnyelsemetoder.
Forskarna Johanna Josefsson och Love Pallon från Swerea KIMAB var nästa programpunkt med rubriken ”Reptålighet hos polyetenrör, PE 100 och PE 100 RC”. De redovisade resultat från olika forskningsprojekt och framför allt om det går att utläsa om material håller för längre livslängder, Hans Bäckman talade om att ha ett perspektiv på 150 år.
Sammanfattningvis kan konstateras att fortsatt forskning behövs och framför allt när det gäller metoder för att avgöra om PE 100 och PE 100 RC-rör verkligen motsvarar de högre kraven. Det hänger, visar aktuell forskning, på flera faktorer, dels dimensionering och dels tryck.
Nästa programpunkt var Kenth Olsson från SVOA, Stockholm vatten och avfall, och om de innovationsprojekt som pågår. Ett konkret exempel var projektet med Frazer System, ett litet entreprenörsföretag, och försöken med att fräsa betongrör för att utöka kapaciteten.
Som sista programpunkt gav Simon Åkerlund, NCC och SSTT, en historisk exposé över utvecklingen av schaktfria tekniker och därmed utvecklingen av SSTT. Med tydlighet och klargörande kunde Simon sticka hål på missuppfattningen att det rör sig om en relativt ny teknik genom att börja sina exempel på 1950-talet och framåt till idag.
- Det är några år sedan vi arrangerade mässan i vår anläggning i Sickla, men tanken och målsättningen är att vi åter ska hålla flera mässor varje år, kanske tre – fyra stycken. Att två av dessa kommer att ha fokus på dagvatten och ledningsnätens renoveringsmetoder är inte alls otroligt, säger Nicklas Ramberg från SVOA med många års erfarenhet av mässarrangemanget.
Utställare på mässan var Aarsleff Rörteknik AB, BAB Rörtryckning AB, BCT Schaktfri Teknik AB, Bobtrans AB, Frazer system AB, Gustavsberg Rörsystem AB, Inpipe Sweden AB, Johan Lundberg AB, NCC NoDig, NUWI AB, Pollex AB, Styrud, Vermeer Viking AB samt Vretmaskin AB.
Fotnot: Mer information om olika programpunkter kommer i separata artiklar.

Text och foto: Jan Bjerkesjö