Forskning kring alternativa mätmetoder

Publicerad: 12 februari, 2018

Oleksandr Panasiuk berättade om det praktiska exemplet från Skellefteå med DTS-metoden.

Oleksandr Panasiuk berättade om det praktiska exemplet från Skellefteå med DTS-metoden.

Vid Luleå Tekniska Universitet pågår forskning kring alternativa mätmetoder för att detektera felkopplingar och tillskottsvatten. Om denna forskning berättade doktoranden Oleksandr Panasiuk vid STVF Teknikträff.
Det är naturligtvis problematiskt om det uppstår läckage mellan spillvatten och dagvatten. När spillvatten läcker kan det handla om ”felkopplade” anslutningar, överkopplingar eller läckage från trasiga ledningar. Problematik kring tillskottsvatten handlar för det mesta om infiltration av grundvatten eller inflöde av dränering, dagvatten eller ytvatten.
För att upptäcka läckage finns olika detekteringsmetoder som visuell inspektion, rök- eller färgtest, CCTV, kemiska parametrar, ammonium, koffein, mikrobiologiska parametrar, E. coli eller totala koliformbakterier, fysikaliska parametrar samt temperaturmätningar.
- Vi har studerat detekteringsresultatet i kombination med kostnader, berättade Oleksandr och visade ett diagram med resultatet.
Den lägsta kostnaden är när invånarna lämnar klagomål, men det är också det sämsta detekteringsresultatet. I andra änden med det högsta detekteringsresultatet återfinns DTS, Distributed Temperature Sensing. Och det var vid denna mätmetod som Oleksandrs föredrag fokuserade.
DTS handlar om att med en DTS-enhet, laser, skicka en laserpuls via optisk fiberkabel och sedan via detektor och signalbehandlingsenhet mäta det tillbakaspridda ljuset. Oleksandr Panasiuk berättade om ett exempel från Skellefteå kommun som gjordes 2015. Två kablar användes, den ena 2000 meter lång och den andra 1200 meter. Ledningssträckan var 3,2 km och temperaturmätningen skedde var 15:e sekund. Längdupplösningen låg vid 25 cm och noggrannheten 0,1 grad celcius. Under projekttiden på mindre än tre månader fick man in 7,5 miljarder mätningar för analys.
- Fördelen med DTS är att det är lätt att hitta spillvatten i dagvattenledningarna. Att mätmetoden har mycket hög noggrannhet och att man kan mäta alla dagar och nätter, alla dagar i veckan under flera månader.
Kostnaderna för mätningsprojektet i Skellefteå var en kabelkostnad på tio tusen kronor per kilometer.
- Men kabeln är möjlig att återvända.
DTS-enheten kostar en halv miljon att köpa, men kan också hyras för 70.000 kronor i månaden. För externa tjänster blev kostnaden 100.000 kr och verkstadskostnaden för tillverkning av hjälpmedel, arbetskraft med mera 200.000 kr för de tre månaderna.
- Observera att det här var det första projektet i Sverige. Jag är övertygad om att kostnader kommer att gå ned, säger Oleksandr.
Studierna av DTS fortsätter vid LTU.
Text Jan Bjerkesjö Foto LTU

Oleksandr Panasiuk, doktorand vid Luleå tekniska universitet, informerade om DTS-metoden vid STVF:s teknikträff.

Oleksandr Panasiuk, doktorand vid Luleå tekniska universitet, informerade om DTS-metoden vid STVF:s teknikträff.